Schatten in de hemel

Lukas 12

31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Lukas 12:31-34)

Vers 32 richt Jezus zich op zijn kudde, en het is blijkbaar geen grote kudde. De woorden die Jezus heeft gesproken in dit hoofdstuk zijn radicaal. Ik kan me voorstellen dat langzaamaan mensen vertrokken omdat dit hen toch net iets te ver gaat. Ze willen niet loslaten wat hen vasthoudt hier op aarde.

Het zijn die enkele discipelen en volgelingen tot wie Jezus Zich nu richt. Voor hen is het Koninkrijk van God. Wij dachten misschien dat iedere christen automatisch in het Koninkrijk van God woont, maar God kiest heel bewust aan wie Hij het koninkrijk wil geven. En daar is deze kleine kudde een voorbeeld van. Jezus heeft het over een smalle poort en een smalle weg die naar het eeuwige leven leidt.

En daarom roept Jezus hen op om hun bezittingen te verkopen. En of dit nu alles is of slechts een gedeelte, zoals sommige mensen het graag willen uitleggen, één ding is duidelijk het gaat niet om wat ze nog over hebben, het gaat er om dat ze bereid zijn om eigen bezittingen te verkopen. Dat waar de meeste mensen moeite mee hebben om los te laten, Jezus vraagt van hen om dat los te laten en gericht te zijn op de hemelse schatten.

Ons hart moet er op gericht zijn om schatten te vergaren in de hemel. Wij moeten bij die kleine kudde horen die Gods koninkrijk mogen ontvangen. Wij moeten bewust bezig zijn met dat wat God belangrijk vindt en niet wat wij belangrijk vinden.

God kiest bewust aan wie Hij Zijn koninkrijk gaat geven. Het is als een porseleinen vaas, we moeten er wel mee om kunnen gaan. Er moet een echt verlangen in ons hart zijn, er moet echt de wil zijn om schatten in de hemel te verzamelen. Het moet niet uitmaken hoe klein de kudde is, als ons hart maar bij de schatten in de hemel is.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.