Hoeveel te meer u, kleingelovigen

Lukas 12

25 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 26 Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 28 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! (Lukas 12:25-28)

Wij zien onszelf allemaal als gelovigen. Wij geloven in Jezus als de Zoon van God die naar de wereld kwam om ons te redden. Op het moment dat iemand ons geloof zelfs in twijfel durft te trekken steigeren we als paarden, hoe kan iemand zo over ons oordelen. Wij hebben geloof.

Vers 28 eindigt met de boodschap: ‘kleingelovigen.’ En waarom noemt Jezus de hoorders kleingelovigen? Niet omdat ze Jezus ontkennen als de Zoon van God, niet omdat ze dit keer weer iemand niet konden genezen. Hij noemt ze kleingelovigen omdat ze bezorgd zijn.

En dat is voor ons een klap in het gezicht, want bezorgd zijn hoort voor ons bij het dagelijks leven. We willen alles in handen houden, we willen overal verzekeringen voor hebben en voor elk kugje willen we een medicijn. Maar voor Jezus is al die bezorgdheid een teken van kleingelovigheid. Ons vertrouwen is dan niet werkelijk in God die alles in Zijn handen heeft.

Denk aan de lelies in de vaas thuis, die na een week worden weggegooid, zij zien er mooier uit dan Salomo er uit zag in al zijn heerlijkheid. Denk aan de aandacht die God heeft gehad voor die mooie lelie, heeft God niet veel meer aandacht voor ons. Jezus wil ons werkelijk geloof geven, Jezus wil dat wij ons leven er van laten doordringen dat God werkelijk bezig is met ons leven elke dag. Welk probleem of wat de toekomst ons ook brengen moge, God heeft het in de hand.

Morgen liggen die bloemen bij het compost, ondanks al die aandacht die God daar aan heeft gegeven. Hoeveel te meer aandacht zal Hij ons schenken, Zijn kinderen. Daar mogen we op vertrouwen, dan mogen we weten dat ons leven niet van geluk of ongeluk aan elkaar hangt, maar dat elk detail Gods aandacht heeft. Dat is vertrouwen, dat is geloof hebben in onze God die hemel en aarde geschapen heeft.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.