Zijn schepsels

Lukas 12

22 En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. 23 Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? 25 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 26 Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? (Lukas 12:22-26)

Het is een levenshouding van vertrouwen dat we een schepsel zijn van een Schepper die alles geschapen heeft. Soms is de afstand tussen God en ons zo groot. Wij blijven maar met het idee zitten dat we enorme zondaars zijn en we daarom geluk hebben dat God ons niet heeft afgeschreven. Elke keer moet het gevoel van zondig zijn de boventoon voeren anders zijn we geen echte christenen.

Een kind maakt een mooi huis van lego. Het is heel mooi gelukt, z’n ouders geven complimenten en het kind is zelf ook erg trots op wat hij gemaakt heeft. Het krijgt een prominente plek in de slaapkamer en elke dag is hij er mee aan het spelen. En als er wat kapot gaat besteed hij er alle aandacht aan om het weer te repareren.

God is onze schepper zoals deze jongen de schepper was van het huis. Wil Jezus ons niet duidelijk maken dat God meer nog dan deze jongen met ons begaan is? Hij heeft ons geschapen om heilig te wandelen, Hij heeft ons geschapen als de kroon op Zijn schepping. Wij zijn dierbaar voor Hem, wij zijn Zijn schat van onschatbare waarde.

Net als de raven geschapen zijn door God en God voor hen zorgt omdat Hij hen ook geschapen heeft, hoeveel te meer is Hij dagelijks bezig met ons leven. God heeft ons niet geschapen zodat we ons altijd maar schuldig voelen of het andere uiterst ongelimiteerd onze gang kunnen gaan. God heeft ons geschapen zodat wij perfect mogen zijn, zoals Hij ons gedoeld heeft.

Wij zijn Zijn schepsels en dat moeten wij onszelf realiseren. Hij is geen boze God daarboven die ons maar een beetje uitfoetert, Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn Zijn parels en Hij verlangt er naar dat wij heilig wandelen zoals Hij heilig is. En dat zal ons leven veranderen, dan zullen we werkelijk in vertrouwen mogen leven dat God elke dag met ons leven bezig is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.