De Heilige Geest

Lukas 10

13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:9-13)

Jezus doet Zijn werk in de kracht van de Heilige Geest. Dat kunnen we lezen vanaf het begin van dit Bijbelboek. Het is de Heilige Geest in Zijn leven waardoor Hij het evangelie predikt, de zieken geneest, de bezetenen bevrijdt. En de discipelen weten dit.

Jezus heeft hen net uitgelegd dat ze alles van God mogen verwachten. Alles in hun leven mogen ze voor de Vader neerleggen en Hij zal hen leiden, helpen en antwoorden. En daar voegt Jezus nu aan toe dat de Vader zelfs bereidt is hen de Heilige Geest te geven. De Heilige Geest die in Hem woont, waardoor Hij wandelt en zieken geneest, zij mogen geloven dat de Vader hen diezelfde Heilige Geest ook wil geven.

Wij die weten dat Hij bestaat, maar voor de rest eigenlijk geen benul hebben, Wie de Heilige Geest werkelijk is, hebben nog nooit om de Heilige Geest gebeden. En als we al gebeden hebben dan gaat het om de vraag of de Heilige Geest ons wil helpen. Maar Jezus heeft het hier over het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is hele andere beeldspraak dan een helper die ons advies geeft. Het ontvangen van de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest permanent in ons komt wonen.

De discipelen hadden geen flauw benul, alles wat zij wilden was kunnen bidden net als de discipelen van Johannes. Maar Jezus draait het om, het is Gods verlangen dat wij ons tot Hem richten. Het is Gods verlangen om ons te antwoorden, om ons leven te veranderen in een heilig leven. Gods verlangen voor ons leven is zoveel sterker dan onze bezorgde ouders die altijd voor ons klaar staan.

God wil ons Zijn Heilige Geest geven. Hij wil dat wij werkelijk samen met de Heilige Geest wandelen. De gedachte dat de Heilige Geest toch wel bij ons is omdat we nu eenmaal christenen zijn is een onvolwassen gedachten. Natuurlijk is God aanwezig in ons leven, maar uiteindelijk wil God dat wij zelf verlangen naar Zijn Heilige Geest. Wij zelf moeten verlangen om die kracht van God in ons leven te hebben.

Het gaat niet zomaar allemaal vanzelf. Wij moeten leren bidden, leren verlangen naar wat God wil doen in ons leven. We kunnen niet met een passief geloof verwachten dat God actief bezig is met ons leven. Er komt een moment dat wij niet langer meer baby’s zijn in het geloof en dat we als volwassenen wandelen met de Vader. Bid en Hij zal geven, zelfs de Heilige Geest, als we er om vragen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.