Want

Lukas 10

9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:9-13)

Jezus wil dat wij geloof hebben. Jezus geeft niet alleen een voorbeeld gebed, maar Hij benadrukt ook dat als we dan bidden we er van overtuigd moeten zijn dat God antwoordt. Gebed zonder geloof is helemaal geen gebed. De gedachte dat onze verantwoordelijkheid voorbij is op het moment dat wij maar wat woorden brabbelen is lachwekkend, alsof God ons eigenlijk niet zo serieus hoeft te nemen.

Als wij het ene moment bidden om Gods leiding in ons leven en het volgende moment gaan wij met eigen inzicht de moeilijkste beslissingen nemen, in hoeverre was ons gebed dan werkelijk een verlangen naar Gods interventie in ons leven? Dat is een gebed zonder geloof.

Jezus wil de discipelen en ons er van overtuigen dat als wij ons tot de Vader richten er wat gebeurd. Op het moment dat wij onze ogen sluiten (zelfs dat is niet nodig) en met een oprecht gebed ons tot God richten dan moeten we een reactie verwachten. God heeft het niet te druk, ons gebed is niet onbelangrijk, ons verlangen is niet zondig en ga zo maar door.

En Jezus is er heel stellig in. Twee keer geeft hij ons dezelfde soort gelijkenis en vergelijkt Hij de Vader en met een mens. Als de mens in zijn slechtheid reageert op een vraag, hoeveel te meer zal de Vader reageren op ons gebed.

10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. (Lukas 11:10)

Waarom begint deze zin nu met want, is dit een uitleg van het voorgaande waarin Jezus zegt dat als we bidden we zullen ontvangen? Het klinkt zo onlogisch. Dit heeft Jezus toch al gezegd? En toch is dit een uitleg van het voorgaande, want het is gewoon zo simpel, als we bidden ontvangen we toch, als we zoeken zullen we toch vinden, als we kloppen wordt er toch open gedaan?

Voor Jezus is het allemaal zo logisch, zoals het gras groen is en de lucht blauw, zoals één plus één twee is, zo antwoordt God een ieder die zich tot Hem richt. Daarom staat er ‘want’ voor deze zin, omdat het allemaal zo logisch en simpel is. Het is niet ingewikkeld, we hoeven geen kaarsje te branden, we hoeven niet eens te praten, zelfs stil zitten voor God, of huilen voor Zijn troon zoals Hanna dat deed, is voor Hem een gebed.

De Vader hoort ons verlangen, ziet ons verlangen en beantwoordt ons verlangen.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.