Deponeer hier je gebed

Lukas 10

9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. (Lukas 11:9)

Op het moment dat Jezus de discipelen leert bidden, benadrukt Hij het geloof. Ze moeten geloven dat de Vader werkelijk naar hen hoort. En natuurlijk weten wij dit ook, maar wat wij vaak niet weten is dat de Vader niet alleen hoort maar ook antwoordt. En juist dan begint het geloof pas echt, want dan verwachten we werkelijk iets van de Vader. Maar helaas in de werkelijkheid zien wij gebed als een soort email adres: ‘deponeerhierjegebeden@hemel.verweg’.

Maar als we kijken naar deze ene zin van Jezus, dan wil Jezus ons laten weten dat we werkelijk moeten verwachten. We moeten verwachten dat God werkelijk ons verlangen ziet en er op reageert.

Nu gebruik ik bewust het woord verlangen in plaats van bidden. Want Jezus heeft het hier over bidden, zoeken en kloppen. Aan de ene kant kunnen we hierbij denken aan de overtreffende trap. Als bidden niet werkt dan blijven we in gebed zoeken, als het zoeken maar niets op levert dan kloppen we op de deur van de hemel, een soort wanhopig gebed.

En zonder afbreuk te doen aan deze interpretatie, zouden we dit ook op een andere manier kunnen bekijken. Dan wordt bidden meer dan alleen praten tot de Vader. Er zijn moslims die werkelijk op zoek gaan naar God en uiteindelijk vinden ze Jezus. Hun zoektocht was als een gebed en ook al zochten ze niet naar Jezus specifiek, ze zochten naar God. En God laat Zich dan vinden in Jezus.

Gebed is meer dan woorden, het is een levenshouding. Het is een zoeken naar het Koninkrijk van God en dan weten dat we het zullen vinden. Het is een kloppen op de deur van de hemel en die zal dan open gaan. Jezus leert hier de discipelen om een leven te hebben dat verlangt naar de Vader alleen. Een leven dat zo is ingericht dat het verlangt naar God elk moment van de dag.

Het geloof is een verwachten, niet alleen maar een gebedje deponeren in de hemelse brievenbus, maar werkelijk verwachten van God. Of we dat nu met woorden doen of met zoeken of kloppen, van Hem verwachten we het antwoord.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.