Gebed alleen

Lukas 10

9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. (Lukas 11:9)

Kan het nog duidelijker, kan het nog sterker dan deze woorden van Jezus. Wij christenen die geloof zo ingewikkeld maken, waarom? We hebben boeken over gebed, we horen preken over gebed, we hebben discussies over gebed, maar kunnen we het niet gewoon simpel houden? Bid, en u zal gegeven worden.

Zo gauw wij dit horen komen er gedachten in ons op met voorwaarden. Natuurlijk antwoordt God niet altijd, God antwoordt niet als het gebed niet naar Zijn wil is of soms duurt het antwoord van God heel lang. En misschien klopt dit, maar is dat wat Jezus hier de discipelen duidelijk wil maken?

De discipelen vroegen Jezus hen te leren bidden. En Jezus gaf een voorbeeld gebed, een gebed waarin Hij de discipelen wilde leren om met het juiste hart voor de troon van de Vader te staan. En na dat gebed wil Hij hen geloof geven en dat doet Hij door God en de mens te vergelijken. Een mens die eigenlijk niet bereid is te helpen en het toch doet. Hoeveel te meer zal de Vader ons antwoorden als wij tot Hem bidden?

Jezus wil de discipelen werkelijk geloof leren, dat de Vader ook hun gebed hoort en zal antwoorden. En dat is de boodschap en die boodschap moeten wij niet in twijfel brengen met onze religieuze kennis, hoe vol waarheid die religieuze kennis ook zit. Deze woorden van Jezus moeten ons geloof geven en geen kennis. Deze woorden van Jezus moet ons niet aan het discussiëren zetten, maar aan het bidden.

Gebed is het krachtigste wapen hier op aarde. Gebed is het beste medicijn dat er bestaat. Gebed is het mooiste werk dat we kunnen doen. En als we dit werkelijk geloven zullen we het ook veel meer doen. Jezus wil ons geloof geven, geloof dat als je bidt, de Vader jou hoort.

Laat de kern van jouw geloofsleven een relatie zijn met onze Vader in de hemel. Laat elke dag jouw leven beginnen met een oprecht gebed van jouw hart tot Gods troon.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.