Het goed in de mens

Lukas 10

5 En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6 want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, 7 en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. (Lukas 11:5-8)

Direct na het uitspreken van dit gebed wil Jezus nog meer duidelijk maken. Het is geen spelletje, het is geen leuke omhaal van woorden waarmee we God misschien blij kunnen maken. Gebed is geloof, gebed is een werkelijk verlangen naar God en Zijn werken.

Jezus komt met een verhaaltje. Een man die van een vriend midden in de nacht iets moet hebben. Maar die vriend heeft er helemaal geen zin in, want hij ligt al op bed. En zoals wij voor het slapen gaan nog even alles op slot doen, misschien zelfs de rolluiken naar beneden en nog even tandenpoetsen, zo is deze man ook helemaal klaar met alles. Het licht is uit en dat werkte niet op elektriciteit, zijn voeten zijn schoon want de vloer is niet van tapijt, zijn kinderen liggen bij hem in bed en die moeten niet weer wakker worden.

De vriend heeft er absoluut geen zin in en toch zal hij opstaan, zegt Jezus. Of het nu is omdat het zijn vriend is of omdat het is omdat die vriend zo onbeschaamd daar voor de deur staat, hij doet het.

Jezus beschrijft een setting waarin een mens eigenlijk niet bereidt is om iets voor iemand anders te doen. Wij mensen hebben altijd excuses, we zien altijd problemen, we voelen dat we altijd te veel doen. En dat is de mens die Jezus hier beschrijft. En ondanks dat is er toch nog iets goeds in deze man en zal hij opstaan om hem te geven alles wat hij nodig heeft.

Net als met het voorbeeld van de vader die geen steen geeft maar brood als zijn kind er om vraagt, zo is dit voorbeeld net zo krachtig. Wij mensen die eigenlijk geen zin hebben om andere mensen te helpen en het toch doen als men het van ons vraagt, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel die alles voor ons wil doen horen naar ons gebed.

Dit is de boodschap van Jezus. Vlak nadat Hij ons leert bidden, wil Hij benadrukken dat als wij ons tot de Vader richten, Hij werkelijk hoort. Wanneer beginnen wij dit te begrijpen? Wanneer bidden wij werkelijk vol geloof een gebed voor de troon van onze Vader? Geloof er in dat Hij verhoort. Het is Zijn belofte.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.