De duivel een stapje voor zijn

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

Waarom zouden we God moeten vragen om ons niet in verzoeking te leiden? Het is Jakobus die in zijn brief ons juist laat weten dat God ons niet kan verzoeken, dat zit niet in Zijn natuur. We zullen God nooit de schuld kunnen geven voor onze zonden. En natuurlijk zullen we dit beamen, want stel je voor dat we iets slechts over onze God zeggen.

Maar waarom leert Jezus ons dan om dit gebed te bidden? Waarom moeten we toch de Vader vragen om ons niet verzoeking te leiden?

Ten eerste is het inderdaad nooit de bedoeling van God om ons te laten zondigen. Het is juist Zijn verlangen dat wij niet zondigen, dat we net zo heilig zijn als Hij is. Ten tweede zegt Jezus niet dat God ons verzoekt, maar dat Hij ons niet in verzoeking moet leiden. Maar nog is dan de vraag: ‘waarom zou God ons dan wel in verzoeking willen leiden?’

In psalm 139 kunnen we lezen dat de Heere ons al kent van voor onze geboorte, Hij kent ons zitten en ons staan. Hij weet al wat wij gaan zeggen voordat we het hebben uitgesproken. En Hij zal ons leiden en beschermen. Maar wij hebben ook onze eigen keuze en kunnen we dus ons eigen pad uitstippelen. Natuurlijk zijn er momenten dat God ingrijpt, maar dat zijn meer uitzonderingen.

Er is dus een leiding van God voor mensen die eigenlijk gewoon hun eigen weg gaan. Het is meer een soort beschermingsmaatregel. Maar er is ook een leiding die voortkomt uit gebed. Dan vragen we de Vader om actief ons leven zo te leiden dat we niet in de verzoekingen komen. Dat we beschermt blijven tegen de leugenaar die elke keer ons probeert te laten zondigen.

Het is niet dat God ons anders wel in de verzoekingen zou leiden, het is dat we nu actief verlangen van God om ons leven zo te leiden dat de leugenaar geen kans krijgt. Dat we verlost zijn van de boze, verlost van de leugens. Dit gebed is een heilig verlangen, dit gebed is een roep om Gods leiding zodat we heilig zijn net als onze Vader.

De Vader staat klaar om ons te leiden op het juiste pad, op het pad waar de duivel elke keer op z’n neus staat te kijken. Want elke keer zijn we hem een stap voor omdat de Vader ons zo leidt dat wij niet in de verzoekingen komen. Bidt met een eerlijk en oprecht verlangen tot de Vader. Bidt dat Hij ons niet in die verzoekingen leidt en ons verlost van de boze. Bidt dat ons leven altijd net een stapje voor is op de leugenaar. Laat dit ons verlangen zijn.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.