Afhankelijk gebed

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

Allereerst leert Jezus ons met dit gebed te verlangen naar alles wat in God is. Jezus wil dat we werkelijk onze ogen sluiten voor wat we op deze aarde zien en dat we dan onze geestelijke ogen openen voor dat wat in de hemel is. Niet de wil van de wereld, maar het verlangen van God hier op aarde zoals het nu ook in de hemel is, is dan ons vurig gebed.

Daarna wil Jezus dat we ons richten op ons eigen leven. Maar daar moeten we wel een kanttekening bij zetten. Want veel gebeden die op onszelf zijn gericht zijn verlangens om onszelf te profileren. We willen een betere baan, we willen een luxer leven of iets dergelijks. Maar zelfs op geestelijk gebied willen we onze invloed zien groeien. Grotere gemeente, groeiende zendingsorganisatie die al maar meer geld op moeten halen.

Anderen die zich hier tegen willen verzetten, bidden nauwelijks voor hun eigen leven en als ze bidden dan is het een gebed zonder geloof. ‘Als U het misschien wil, help me alstublieft.’ Gebed is dan een dagelijkse routine zonder dat we er werkelijk hoop op hebben dat God ook werkelijk doet wat wij vragen.

Maar beide kanten missen het punt dat Jezus wil maken. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Jezus leert ons hier een dagelijkse afhankelijkheid van de Vader. Wij die in luxe leven met een volle koelkast en vriezer, kunnen dit misschien niet zo goed begrijpen. Wij die kippen alleen maar in een plastic verpakking hebben gezien en beginnen te kotsen als we beelden van een slachting van een koe of kip zien, weten niet wat het is om bij de dag te leven.

Eens bezocht ik een dorp dat sinds de Britse overheersing van India geen blanke man meer had gezien. Het bestond uit misschien twintig huizen aan de rand van het oerwoud. Ik met mijn westerse ogen vroeg: ‘Hoe vaak eten jullie vlees?’ Het antwoord was: ‘Als we iets vangen dan eten we het.’ Zij kunnen heel makkelijk begrijpen wat het betekent om te bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’

Maar wij moeten dit ook leren begrijpen. Wij moeten leren om werkelijk uit de hand van God te leven hoe makkelijk onze bankrekening zich elke maand ook vult. Wij moeten zien dat God het is die ons voorziet en niet ons harde werken. Leef werkelijk in afhankelijkheid van God. Laat dit gebed dat Jezus ons leert een oprecht gebed zijn. Vader wij willen werkelijk uit Uw handen leven. Geef ons vandaag ook ons dagelijks brood, ook al komt het van de kantine juffrouw.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.