Gods verlangen

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. En ook in dit gebed leert Jezus ons te verlangen naar de wil van de Vader. Nu gaan wij nogal krampachtig om met de wil van God. In sommige beslissingen denken we dat er maar één weg werkelijk de wil van de Vader is. We zijn zo bang de verkeerde keuze te maken, dat we dagen achtereen in de stress zitten, ons afvragend hoe we de wil van God kunnen weten.

Maar realiseren we ons dat Gods wil veel groter is dan onze kleine problemen? Waarom is Gods wil opeens niet belangrijk als we televisie aan het kijken zijn of op het internet de verkeerde websites aan het bekijken zijn? Als we met vriendinnen aan het kletsen zijn of op het werk met collega’s bezig zijn, ook dan is Gods wil van belang. Gods wil is niet een strak plan voor ons leven, Gods wil is Zijn verlangen voor ons heilig leven.

Natuurlijk zijn er van die speciale momenten dat God een specifiek verlangen heeft, maar daarover hoeven wij ons geen zorgen te maken. Als God het wil dan zal het gebeuren ook. Maar de wet is net zo goed Gods wil en in die zin is Gods wil een afrastering voor ons leven, een verlangen dat wij heilig wandelen. De wet bepaalt niet in detail wat wij moeten doen, maar laat wel zien hoe wij binnen Gods wil kunnen wandelen.

En dat is het gebed van Jezus, dat Gods verlangen werkelijkheid wordt hier op aarde. Op het moment dat Gods wil geschiede dan is Zijn verlangen werkelijkheid geworden. Het betekent niet dat God de complete regie hier op aarde tot in detail overneemt, het betekent juist dat wij doen wat Zijn verlangen is. De hemel is niet vol met robots die precies op Gods teken dat doen zoals God ze geprogrammeerd heeft. Als de engelen een lofzang aanvangen tot eer van God dan is dat omdat ze oprecht God willen prijzen. Ze zien hoe goed Gods wil is en weten dat wat Hij doet perfect is.

En zo mogen wij ook onze plaats innemen in de wil van God. Wij mogen ook verlangen naar de wet in ons leven. Wij mogen ook verlangen naar het doen van Zijn wil in elk detail. En daar hoeven we niet krampachtig over te doen, we mogen met Jezus dit gebed bidden, laat Uw wil geschiede zoals het nu ook in de hemel gebeurd, laat ons hart vol zijn van Uw verlangen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.