Vergeving van zonden

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

Nadat we onze afhankelijkheid van de Vader hebben uitgesproken, wil Jezus ook dat we ons er van bewust zijn dat we uit de genade van God moeten leven. In het gebed vraagt Jezus daarom ook om de vergeving van zonden.

Soms begeven we ons als christenen op glad ijs. We hebben een discussie over wat zondig is. Mogen we nu wel naar de film of niet, mogen we nu wel alcohol drinken of niet, wat bedoelt God precies met de zondagsrust? En de antwoorden zijn eerder afhankelijk van onze eigen levensstijl dan dat ze werkelijk een oprechte zoektocht zijn naar Gods verlangen.

Maar Jezus wil dat we in gebed gericht zijn op de Vader en Hem laten zien dat we ons er van bewust zijn dat we leven uit Zijn genade. Elke stap die wij zetten is omdat God Zijn hoop voor ons leven niet heeft opgegeven. Vergeef ons onze schulden is een erkenning van die liefde, het laat zien dat we werkelijk weten dat God ons wil vergeven.

En op het moment dat we weten dat we uit Zijn genade leven, dan verandert onze houding naar zonden ook. Dan begint er in ons een verlangen te leven naar een heilig leven. En dat zit ook in dit gebed. Dit gebed is niet te gebruiken als een aflaat, want dan is de gedachte omdat we nu eenmaal elke dag dit gebed bidden, dat wij wel in de veilige zone zitten.

We moeten leren leven uit deze vergeving van de Vader. En dat is geen discussie over wat wel of niet mag, dat is een verlangen naar Gods wet geschreven op ons hart. Op het moment dat we God om vergeving vragen van onze zonden en de volgende dag gewoon weer doorgaan met dezelfde zonden, was ons gebed om vergeving werkelijk een gebed? Alleen als we werkelijk weten dat de Vader heilig is en dat Hij verlangt naar onze heiligheid, zullen we dit gebed oprecht kunnen bidden.

Vader vergeef ons onze zonden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.