Onszelf rechtvaardigen

Lukas 10

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? (Lukas 10:25-29)

Het is iets wat elk mens hier op aarde schijnt te doen. In de gevangenis moeten de pedofielen apart worden gehouden want anders zouden de moordenaars of andere criminelen hen wel eens wat aan kunnen doen. Alsof die andere criminelen net wat rechtvaardigen zijn dan deze misbruikers. Wat wij doen is tenminste niet zo erg als wat die anderen doen. Dat is onszelf rechtvaardigen.

Zelf rechtvaardiging is de lat van ons leven zo hoog leggen dat we er zelf onderdoor kunnen. De lat wordt dan niet bepaald door God zelf, maar door ons eigen gedrag, zodat we nooit in gewetensnood hoeven te komen. We kennen misschien mensen die helemaal geen moeite meer hebben met overspel. De partners zijn het er samen over eens dat het niet erg is om anderen er ook bij te betrekken. Ze doen toch niemand kwaad?

En dat is wat deze man hier wil doen. Hij wil er voor zorgen dat de lat zo hoog ligt dat hij er zelf in ieder geval onderdoor kan. Want wie is nu werkelijk onze naaste? Ik doe niemand pijn in mijn omgeving. Ik ben goed voor mijn familie en vrienden. Soms geef ik zelfs geld aan goede doelen. Is dat dan niet genoeg? Ik gehoorzaam dit gebod als geen ander.

Wij christenen kunnen dit ook heel goed. Wij vinden onszelf goed genoeg als we één keer per zondag naar de kerk gaan of wij vinden onszelf goed genoeg, want wij hebben een lidmaatschap van de EO. Als wij eerlijk naar onszelf kijken dan vinden wij onszelf helemaal niet zulke slechte christenen, er is in ieder geval niet iets wezenlijks dat wij willen veranderen in ons leven tot eer van God.

Maar Jezus legt de lat heel hoog, ook voor ons leven. De Vader is heilig daarom moeten wij ook heilig zijn. Zijn wij werkelijk met Jezus aan het kruis gestorven, is Jezus werkelijk de lat van ons leven? We moeten stoppen met het redeneren vanuit onze eigen moraal. De enige weg naar rechtvaardigheid is als wij met Jezus sterven aan het kruis en met Hem opstaan in een nieuw leven waarin Hij de kracht is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.