Het verhaal gaat

Lukas 10

30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. (Lukas 10:30-32)

Natuurlijk kiest Jezus bewust de personages in dit verhaal. De eerste persoon is een willekeurige man die van Jeruzalem naar Jericho ging. Die man werd aangevallen door rovers en daardoor kwam hij halfdood aan de kant van de weg te liggen. Er was eigenlijk weinig meer dat de man zelf kon doen, dan wachten op hulp of dood gaan. De setting is gezet, een hopeloze situatie, komt er hulp?

Dan vertelt Jezus dat er een priester langs komt. De hoorders van Jezus weten precies waar Jezus het over heeft. Ze kennen allemaal wel iemand in hun omgeving die een priester is en ze kunnen zich dit dus heel duidelijk voorstellen. Deze priester ging aan de overkant voorbij. Het zou kunnen dat de priester genoeg redenen had om deze man niet te helpen. Het zou kunnen dat de priester zou denken dat hij onrein zou worden.

Dan vertelt Jezus dat er een Leviet langs komt. Ook deze personage is bewust gekozen en iedereen kan zich vast weer een bekende voor de geest halen die ook Leviet is. En ook deze persoon kiest er voor om deze man niet te helpen.

Het doel van Jezus met deze personages is niet om hen in een kwaad daglicht te zetten. Het begin van het gesprek tussen Jezus en de wetgeleerde ging over het lief hebben van God boven alles en daarna pas de naaste als onszelf. Dus deze dienaren van God passen nog steeds in de context van deze samenvatting van de wet. Ze doen helemaal niets fout en dat zal waarschijnlijk onder de hoorders van Jezus ook zo hebben geklonken.

Dit verhaal dat Jezus vertelt is een antwoord op de zelf rechtvaardiging van deze wetgeleerde. En daar moeten we van bewust zijn als we dit gedeelte lezen. Het is geen simpel verhaaltje om te laten zien dat deze joodse geestelijken niet hielpen maar de Samaritaan dat wel deed. Het verhaal is een antwoord op de wetgeleerde die zijn eigen standaard heeft gezet. Maar Jezus wil met dit verhaal die standaard veranderen en de lat weer geestelijk maken.

Wordt vervolgd.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.