Echt luisteren

Lukas 9

34 Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. 35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! 36 En toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. (Lukas 9:34-36)

Willen we dit serieus nemen of willen we dit zien als een mooi verhaal met een mooie boodschap? Want als we dit serieus nemen heeft dat heel veel implicaties voor ons leven. Want als wij weten dat God hier spreekt uit deze wolk tot de discipelen, dan moeten we heel goed luisteren. Want het is God die spreekt, het is een boodschap die  letterlijk uit de mond van God komt.

Zoals God de tien geboden gesproken had tot Mozes zo spreekt God hier nu tot deze drie discipelen van Jezus. Dit moment is enorm belangrijk. Laten we deze stem horen in ons leven, laten we luisteren naar wat God hier zegt.

God zegt hier niet, dit is Mijn Zoon die voor jullie zonden zal sterven. God zegt ook niet dat ze Jezus moeten volgen. Alles wat God hier zegt is dat ze moeten luisteren naar Jezus. Ze moeten elk woord dat Jezus spreekt, elke onderwijzing die Hij geeft overwegen en overdenken en toepassen in hun leven. Horen we de stem van God?

Jezus is de geliefde Zoon van God, wat Jezus doet maakt het hart van de Vader blij. Het werk van Jezus, de wandel van Jezus, Zijn Zoon is wat God blij maakt. Het is geen leuk verhaaltje, het is een donderpreek. Luister naar elk woord dat Mijn Zoon spreekt, leer van Zijn daden.

Dit moet een moment geweest zijn voor de discipelen dat ze niet langer konden twijfelen. Jezus is de Zoon van God, Hij is het verlangen van de Vader, Hij is het plan van God. Luister naar Hem. Volg niet zomaar een religie, wees niet zomaar een kerkganger of een kerstganger. Luister naar Jezus, luister naar al zijn woorden, overdenk ze dag en nacht. Dat is de boodschap van God op die berg.

God spreekt vandaag nog steeds. Hij spreekt door de bijbel en Hij spreekt tot ons hart. Soms spreekt Hij zelfs met een stem die wij kunnen horen. Laten we echt gaan luisteren, laten we echt horen wat Jezus ons te zeggen heeft.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.