Halve christen

Lukas 9

26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. 27 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben. (Lukas 9:26-27)

Het volgen van Jezus kan alleen voor de honderd procent, we kunnen niet een half geloof hebben. Of we gaan helemaal voor een leven met Jezus of we kunnen beter Jezus helemaal niet volgen. Als wij nu met een half geloof Jezus volgen, want dat is wat het betekent als we ons voor Jezus schamen, dan staan we niet volledig achter onze keuze. Dan zijn er dus nog redenen om niet volmondig Jezus te erkennen als onze Heer. Dan is Jezus niet alles voor ons in het leven.

We zouden bij schamen kunnen denken aan het verlegen worden op het werk als er over geloof wordt gepraat. Niet zo sterk in onze schoenen staan als we onder vrienden zijn. Maar het gaat dieper dan dat. Bij het schamen voor Jezus gaat het om het niet laten doordringen van Jezus verlangen in heel ons leven. Op het moment dat er gebieden in ons leven zijn die wij niet overgeven aan Jezus is er schaamte.

Op het moment dat Jezus in al Zijn heerlijkheid is en in die van de Vader en al de engelen zal Hij dan kunnen zeggen, kom maar bij mij, ook al wilde je mij niet volledig in jouw leven, jij mag wel in al mijn heerlijkheid zijn. Het past niet bij elkaar, het hoort niet bij elkaar, Gods heerlijkheid en onze schaamte. Daarom zal Jezus Zich schamen voor die mensen, bij die mensen kan Jezus niet horen.

Het koninkrijk van God is als een gist dat door ons hele leven moet werken. Alles moet onderdeel worden van het volgen van Jezus. Dit is zelfverloochening, dit is het niet schamen voor God. Het is in alles Jezus toelaten, in alles ongedwongen, zonder een eigen agenda.

Vers 27 moet dan ook duidelijker worden. Het koninkrijk van God is niet ver van ons vandaan, het koninkrijk van God kan heel dichtbij komen hier in ons leven. En op het moment dat wij onszelf verloochenen, dat het niet meer in ons leven om ons draait maar helemaal om Jezus zullen wij dat kunnen zien wat Jezus hier zag op aarde. Het koninkrijk, de heerlijkheid van God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.