Zondig niet meer

Lukas 7

39 Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. 40 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. 41 Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. 42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? (Lukas 7:39-42)

Als we één ding over God moeten weten is dat Hij genadig is. Echt iedereen die inziet wat hij/zij gedaan heeft en zich daarvoor aan Gods voeten werpt zal Hij ontvangen. Het is de sterkste belofte van God in de bijbel. Een ieder die Hem aanroept zal door Hem ontvangen worden. Dit is het hart van God. Wij kunnen soms zo hard zijn, waarschijnlijk omdat wij onszelf zo goed kennen. Maar God is barmhartig en genadig en ontvangt iedereen die zichzelf overgeeft in Zijn handen.

En dat laatste is heel erg belangrijk. Geloof is niet zoals de religieuze leiders waarschijnlijk denken een boek met regels. En aan die regels moet men zich houden anders dan wordt God boos. Natuurlijk is God heilig en heeft het geloof wel degelijk wat met die Heiligheid te maken, maar de basis voor een werkelijk geloof is dat wij ons overgeven in Zijn handen.

Geloof is onszelf voor Zijn voeten werpen en Hem laten weten dat we volledig afhankelijk zijn van Hem. Geloof is er op vertrouwen dat er maar één hoop is en dat is onze Vader in de hemel. En dat zagen de religieuze leiders niet, zij hadden alles zo ingedeeld dat de zondaars ver van God zijn en zij dicht bij God zijn. De mensen die niet luisteren naar hun regels zijn automatisch van God uitgesloten, maar de mensen die trouw zijn aan de religie van Israël horen er bij.

En die opdeling is de bron voor de uitspraak van Simon. Als Jezus werkelijk een profeet geweest zou zijn wist Hij precies wat deze vrouw allemaal had gedaan. En dan zou Jezus volgens Simon heel iets anders gedaan hebben, Hij zou deze vrouw weggestuurd hebben. Maar het is juist dat Jezus weet wat deze vrouw allemaal heeft gedaan waardoor Hij weet dat deze vrouw werkelijk berouw heeft. Deze vrouw heeft werkelijk ingezien dat ze geen andere hoop heeft dan Jezus alleen.

Gods indeling is niet vrome mensen en niet vrome mensen, Gods indeling is gebaseerd op volledige afhankelijkheid of niet. En deze vrouw wierp zich helemaal voor Jezus waardoor haar geloof ondanks de vele zonden vele malen groter is dan al die religieuze mannen bij elkaar.

God weet wat wij gedaan hebben, God kent elke zonde. En God is daar niet blij mee, maar het is niet Zijn maatstaf waarmee Hij kijkt naar ons leven. Hij kijkt naar diegene die bereidt is zich helemaal aan zijn voeten te werpen en dan zal Hij zeggen: ‘Je bent van mij, zondig niet meer.’

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.