De kinderen van wijsheid

Lukas 7

35 Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door al Haar kinderen. (Lukas 7:35)

Vers 35 zou zo uit het bijbelboek spreuken kunnen komen. Het bijbelboek waar (waarschijnlijk) Salomo zijn zoon wijsheid wil leren. Waar over wijsheid wordt gesproken alsof het een persoon is die we moeten leren kennen omdat het meer waard is dan het kostbaarste juweel op deze aarde. Een bijbelboek vol wijsheden die ons dieper willen laten kijken dan het oppervlakkige van deze wereld.

Wijsheid bewijst haar gelijk door haar kinderen. Want wat wijsheid doet is een pad aanwijzen waarop men moet wandelen, een weg die moet leiden naar het juiste doel. En zij die daar naar luisteren zijn tegelijk ook het bewijs van de juistheid van de wijsheid. Want zij die luisteren naar de wijsheid zullen vruchten dragen die goed zijn, vruchten die voor Gods troon kunnen blijven.

In de voorgaande verzen heeft Jezus de religieuze leiders al op hun nummer gezet. Hij heeft ze vergeleken met kleine kinderen die nooit tevreden zijn. Hij heeft laten zien dat hun denken verkeerd is, ze altijd alles afwijzen als het niet hun eigen idee is, zelfs al is het Gods raadsbesluit. Maar dit vers is misschien nog wel het grootste kritiek, want eigenlijk zegt Jezus dat ze niet wijs zijn, dat ze in eigen wijsheid wandelen. En eigen wijsheid kijkt niet objectief naar wat de juiste weg is of wat Gods verlangen is, maar eigen wijsheid kijkt naar wat het beste is voor zichzelf.

1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, 2 om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, 3 ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, 4 als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, 5 dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. (Spreuken 2:1-5)

Als wij kijken naar de vruchten van ons leven, bewijst de wijsheid zichzelf? Zijn wij, zoals Salomo ons adviseert, hard op zoek naar de wijsheid in God? De wijsheid die zich niet laat leiden door de wereld, maar laat leiden door vrees voor God?

Jezus heeft een hard oordeel over de religieuze leiders. Een oordeel dat hen wegzet als mensen die niet willen luisteren naar wat God wil vertellen. Tegelijk is dit een heerlijke bemoediging voor die mensen die wel willen luisteren. Want het moment dat wij er voor kiezen om de wijsheid te zoeken, zullen de vruchten in ons leven zichtbaar zijn. Ons leven zal een bewijs zijn dat de boodschap van Jezus werkelijk Gods wijsheid is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.