Nooit goed genoeg

Lukas 7

30 maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. 31 En de Heere zei: Met wie zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk? 32 Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten, en elkaar toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. (Lukas 7:30-32)

De religieuze leiders die verwerpen het werk dat God aan het doen was. Lukas noemt het het raadsbesluit van God. Een besluit dat van bovenaf aangeeft welke richting de hele wereld op zal gaan. Dit besluit treft iedereen, de enige keus die mensen hebben is of ze het omarmen of niet.

De religieuze leiders doen dat niet en Jezus wil hen en al die andere mensen duidelijk maken wat er fout gaat. Want het is geen vrome motivatie, het is geen vrees voor God waaruit zij deze beslissing maken. Het is kinderachtig.

Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt spelen, maar wat men ook doet het is nooit goed genoeg. Als men vrolijk gaat fluiten zodat er gedanst kan worden is het niet goed, als men klaagliederen gaan zingen, is het ook niet goed. Zolang het niet uit hun eigen koker komt, zolang het niet hun eigen ideeën zijn is het nooit goed genoeg.

33 Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. 34 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. (Lukas 7:33-34)

Het is zo gevaarlijk om onze eigen gevoelens en onze eigen ideeën als maatstaf te gebruiken. Vast te blijven houden aan een traditie of mening en alles wat er op ons pad komt dat er tegenin lijkt te gaan verwerpen of iets te verzinnen om het af te kraken. Dan gaat het niet om de waarheid dan gaat het om onze eigen waarheid die we met hand en tand willen verdedigen al moeten we er leugens voor gebruiken.

Het is zo gevaarlijk en zo menselijk. We houden zo graag vast aan wat wij denken dat we niet bereid zijn om ons hart te openen voor wat God aan het doen is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.