De minste in het koninkrijk van God

Lukas 7

28 Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. (Lukas 7:28)

De boodschap van Jezus hier is krachtig, Jezus wil hier zeggen dat wat er nu gebeurd is er nog nooit eerder gebeurd is. Het moment nu is het grootste moment in de geschiedenis van de wereld. Het werk dat Johannes heeft gedaan is het grootste werk van een profeet ooit gedaan. Maria is de meest gezegende vrouw onder alle vrouwen. Dit is het moment.

En de meesten van ons leven er rustig op los alsof Jezus alleen is gekomen om er even voor te zorgen dat we nu wel de hemel in kunnen. Maar voor Jezus is dit HET moment dat God Zichzelf openbaart in alle heerlijkheid. God heeft nooit iets groters gedaan. Het banen van een weg door de rode zee, het brengen van vuur uit de hemel, de zondvloed en alle andere werken zijn niets vergeleken bij wat God hier doet.

En dan voegt Jezus er nog aan toe dat de minste in het koninkrijk van God groter is dan Johannes. Zien we niet hoe groots de boodschap van Jezus voor ons leven is, wij die het koninkrijk der hemelen zijn ingegaan. Wij die alles hebben achter gelaten in deze wereld en een nieuw leven zijn begonnen zijn onderdeel van de werkelijkheid waarvan Johannes preekte.

Wij zijn nu onderdeel van het meest heerlijke werk van God. Groter dan welk werk van God dan ook. Wij moeten dan ook niet verbaasd zijn dat de minste in het koninkrijk van God groter is dan Johannes. Wij zijn onderdeel van een werk van God dat alles overstijgt.

39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, (Hebreeen 11:39)

En wij hebben deze weg ontvangen, wij hebben ontvangen wat Johannes preekte. Johannes preekte er alleen maar van, maar wij mogen er werkelijk in wandelen, wij mogen werkelijk de generatie zijn die niet alleen gedoopt is met het water, maar gedoopt is door Jezus met Zijn Heilige Geest.

Wat een heerlijke boodschap van Jezus hier. Het is niet om ons goed te laten voelen, dat wij toch echt wel belangrijk zijn. Deze boodschap is om ons te laten realiseren dat wij onderdeel zijn van een werk van God dat vol van heerlijkheid is, een werk dat ongekend is. Oh, dat we ons dit nu eens gaan realiseren of zijn we net als Israël dat voor het beloofde land stond en terug verlangde naar Egypte omdat het niet zag hoe goed God is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.