Hardnekkige zonden

Lukas 5

31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (Lukas 5:29-32)

Jezus zegt hier absoluut niet dat er mensen zijn die Hem niet nodig hebben. Maar vanuit onze calvinistische theologie weten we dat ook wel. Iedereen heeft gezondigd en heeft de Heelmeester nodig. En toch moet dit ons heel sterk aan het denken zetten, want wat Jezus met deze vriendelijke woorden zegt is een heilige waarheid.

Laten we in deze overdenking eens de religieuze leiders buiten beschouwing laten. Wat impliceert deze boodschap in het algemeen, voor ons allemaal?

Jezus komt en zoekt de onrechtvaardige op. Een onrechtvaardige is iemand die niet rechtvaardig handelt, hij handelt vanuit een verkeerd motief. Het handelen van een onrechtvaardige wordt gekenmerkt door de liefde voor zichzelf. Het handelen wordt gekleurd (wordt krom) omdat de motivatie altijd kijkt naar wat voor hem het beste uitkomt.

Deze mensen zoekt Jezus op, met deze mensen wil Hij samen zijn om het licht van God te laten zien. Want het licht dat Hij schijnt openbaart juist het kromme in ons leven. Het handelen en de preken van Jezus zijn juist daar op gericht dat het openbaar maakt wat krom is zodat het recht gemaakt kan worden.

En dit laatste is een ander punt dat we uit de uitspraak van Jezus kunnen halen en wat we eigenlijk door het hele Nieuwe Testament kunnen lezen. Jezus kwam om de onrechtvaardige rechtvaardig te maken. Hij kwam om de zieke beter te maken. En dit is zo belangrijk voor ons geloof, want dit bepaald hoe wij Jezus ontvangen in ons leven.

Velen van ons geloven dat Jezus ons theoretisch rechtvaardig maakt zodat we naar de hemel kunnen gaan. Jezus ziet niet langer ons leven meer maar het leven van Jezus in ons. Maar als we goed de bewoording van Jezus lezen dan zien we dat Jezus het heeft over bekering. Jezus kwam om de zondaars te bekeren, niet alleen maar om ze te redden.

En dat zal ons geloof veranderen, want dan gaan we inzien dat Jezus van ons andere mensen wil maken. Hij wil ons zondig leven veranderen tot een rechtvaardig leven hier en nu. Hij wil dat we ons van onze zonden bekeren. Een christen met hardnekkige zonden mag niet bestaan, Jezus is juist daar voor gekomen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.