Feest met de bruidegom

Lukas 5

33 En zij zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken? 34 Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? 35 De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten. (Lukas 5:33-35)

Hier komt een belangrijke betekenis van het vasten naar voren. Vasten is geen middel om iets van God gedaan te krijgen. Het is geen pressie middel naar God toe om toch maar vooral te doen wat men vraagt. En waarschijnlijk weten we dat ook wel, maar waarschijnlijk weten we niet wat wel echt de reden is om te vasten, want als we het wel wisten zouden we het wel of veel meer doen.

Het is feesttijd, Jezus de Messias is gekomen, God heeft het gebed van vele joden gehoord en beantwoord. De discipelen mogen het vieren, ze mogen er van genieten en daar hoeven ze geen moeite voor te doen. Ze zijn bij Jezus, ze hebben niets te vrezen, dagelijks mogen ze horen en ervaren wat God aan het doen is in Zijn Zoon. Daar is geen tijd van vasten voor nodig, het enthousiasme en de intimiteit is aanwezig.

Dit is niet het moment dat de discipelen zich druk hoeven te maken over hun relatie met God. Dit is niet het moment dat ze de wereld moeten loslaten om zich zo te richten op Gods woorden en aanrakingen. Ze leven dicht bij de bruidegom, alles loopt op rolletjes, want Jezus is geestelijk verantwoordelijk voor hen.

Vandaar ook dat Jezus laat weten dat er een toekomst komt waar ze wel zullen vasten. Het moment dat Jezus weg is, moeten ze zelf sterk in hun schoenen staan en werken aan hun geestelijk leven. Nu is de bruidegom hier en is het feest. Nu mogen ze met volle teugen genieten van de geestelijke kracht die Jezus uitstraalt, straks moeten ze zelf werken aan hun relatie met de Vader.

We kunnen niet zonder vasten, het is essentieel voor een christen om zo samen te kunnen wandelen met Hem. Jezus is niet meer hier op aarde en we worden van alle kanten aangevallen, daarom moeten we investeren om zo ook feest te kunnen blijven vieren. Het feest van Zijn aanwezigheid om ons heen.

Er zijn maar weinig christenen die het nut van vasten inzien. Wat is het nut van niet eten? Vooral als we vasten zien als een vorm van omkopen naar God. Maar als we gaan zien dat we door het vasten dicht bij Hem blijven wonen dan gaan we er anders naar kijken. Probeer het eens, een dag apart voor Hem. Je zult zien dat het leven anders wordt, een leven samen met de bruidegom zoals de discipelen ook met de bruidegom mochten wandelen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.