Van de grond af

Lukas 5

29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. 30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? 31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (Lukas 5:29-32)

De roeping van Levi wordt meer en meer duidelijk. Want alles wat Jezus doet bevat een boodschap. Zoals het licht altijd schijnt, zo wil Jezus altijd met Zijn werk en leven schijnen van Gods heerlijkheid over de mensen. Deze bewuste keuze om Levi te roepen is ook zo’n licht dat schijnt.

En dat licht wordt uitgelegd in vers 32. Jezus is gekomen voor de zondaren, Jezus is gekomen om op te rapen wat verloren was. Jezus was niet op zoek naar de best mogelijke kandidaat, met de best mogelijke papieren, Jezus zoekt naar mensen die juist niet geschikt zijn.

Mensen die wel geschikt lijken weten het beter, zij hebben hun eigen dogma ontwikkeld, zij hebben hun eigen geloof vorm gegeven. Zij weten hoe het moet, zoals de religieuze leiders. Maar het is juist de visser die geen enkele theologische achtergrond heeft of de tollenaar die alleen maar op geld uit is, die Jezus kan kneden voor het werkelijke leven als discipel. Daarom eet en drinkt Jezus met de tollenaars en de zondaars, Jezus is gericht op het leven dat verloren is en wat gevonden moet worden.

Het laat zo mooi het karakter van God zien. Hij is God, Hij heeft ons geschapen. En op het moment dat wij ons afzetten en in koppigheid onze eigen weg gaan zijn we nutteloos. Niet omdat God ons haat, maar Hij weet beter. Hij wil ons vormen in ons leven, Hij wil ons laten zien welke weg de juiste is.

Laten we net als Petrus en Levi Jezus volgen met een open hart zodat Hij ons de weg mag wijzen. Laat ons leven gevormd worden van de grond af, zonder ook maar iets van onze eigen wijsheid. Laten we blind volgen en Jezus in alles onze leidraad laten zijn. De zachte klei is de perfecte grondstof voor de mooiste vaas, zo mogen wij ook zacht zijn, kneedbaar voor God om ons te maken zoals Hij dat wil. Niet als slaaf maar als mens met een mooi karakter gevormd in Zijn kracht.

Christen worden we door ons te bekeren. En bekeren betekent 180 graden draaien. Het betekent dat we alles achter ons laten en van de grond af worden opgebouwd door Jezus.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.