Een andere context

Lukas 5

27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! 28 En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem. (Lukas 5:27-28)

Waarom Levi, waarom een tollenaar? Er waren duizenden die Jezus volgden en die enthousiast waren over de wonderen en de boodschap die Jezus bracht, waarom deze tollenaar? Als Jezus na het wonder een oproep had gedaan voor discipelen zou Hij er zoveel meer hebben gehad.

Natuurlijk is daar een Goddelijke hand die daar achter zit. Elke discipel was door God gekozen, zelfs Judas. En zo ook Levi. Veel weten we niet van hem, maar Jezus wist genoeg en koos hem. Het was voor Levi dus ook niet de vraag of hij mee zou gaan, hij stond direct op en verliet alles en volgde Jezus.

Als we dit in de context zien dan zien we Jezus die vol van Gods kracht wonderen doet en het evangelie van God predikt. Een Jezus die wordt geprezen door het volk en tenminste wordt gezien als een profeet van God. Als Hij je zou roepen dan is er geen moment dat je moet twijfelen. Het is een eer als Hij je zou kiezen, dan moet je alles achterlaten om Zijn discipel te zijn.

Waarom speelt dit vandaag de dag niet meer, waarom zijn er vandaag de dag zo weinig mensen die het een eer zouden vinden als Jezus hen zou roepen. Nu is het eerder een last, moeten we kiezen tussen het luxe leventje en dit alles achter laten om zo dicht bij Jezus te kunnen zijn. Waarom?

Omdat we niet langer de Jezus zien die zij zagen. Zij zagen de juiste context, zij zagen de Jezus die in de kracht van God wandelde, zij zagen een man van God die door God gezonden was. En wij zien een Jezus in boeken, een Jezus waarover we discussiëren in wat voor gedaante Hij nu hier op aarde rondliep of wat Zijn plaats is in de drie-eenheid. En wie zou die man nu willen volgen in leven of dood?

Wij leven in de verkeerde context om werkelijk te begrijpen wat Levi hier doet. Het was een eer, het was een roep van God. Het staat niet gelijk aan de keuze voor een baan, het is de keuze om alles achter te laten voor iets veel groters.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.