Het perspectief van het gebed

Lukas 5

15 Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. 16 Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. (Lukas 5:15-16)

Jezus de Zoon van God trekt Zich vaak terug om alleen te zijn en te bidden. Als Jezus als de Zoon van God tijd apart moet zetten om te bidden, wie zijn wij dan dat we denken zonder dit gebed te kunnen? Dat is pas trots.

Jezus had zoveel meer werk kunnen doen, de mensen kwamen in grote getale om naar Hem te luisteren of om genezen te worden van ziekte. Toch was het voor Jezus heel erg belangrijk om alleen te zijn met Zijn Vader. Er zijn maar weinig christenen die dit echt begrijpen, die echt weten wat het is om uit de verbondenheid met God te wandelen.

Jezus begrijpt dat we als mens alleen uit een relatie met God Zijn wil kunnen doen. Alleen als we in contact staan met de Vader kunnen we werkelijk als kind van Hem wandelen. Op het moment dat we net als de verloren zoon uit zijn op de lusten van de wereld, vergeten we waarom we dicht bij God moeten blijven.

Dagelijks krijgen wij zoveel indrukken te verwerken, indrukken die zo overweldigend kunnen zijn. Het klagen van de baas, de ziekte waaronder we lijden, het nieuws op tv en ga zo maar door, we kunnen er soms zelfs niet van slapen. Maar op het moment dat we net als Jezus al deze indrukken voor de troon van de Vader brengen dan komt het allemaal in een heel ander daglicht te staan. Dan kunnen we alles van ons afzetten en weten dat God onze Vader is en dat wij hier niet zijn om ons zorgen te maken, maar om te vertrouwen op Zijn liefde.

Jezus had dat ook nodig, Hij was ook een mens van vlees en bloed. Hij wist des te meer dat Hij God nodig had om trouw te blijven aan Hem. En zo hebben wij dit ook nodig. Alle indrukken van de wereld moeten we maar vanuit één perspectief zien en dat is vanuit het gebed. En dan verandert alles, dan kunnen we net als Jezus wandelen.

Jezus had een doel en dat was het kruis. Menselijk gezien waren er duizenden redenen om er van af te wijken. Maar vanuit het gebed wist Jezus wat Hij moest doen, de wil van de Vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.