Zitten

Lukas 5

17 En het gebeurde op één van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. (Lukas 5:17)

De eerste kennismaking met de religieuze leiders van Israël in het bijbelboek Lukas. Het woord over Jezus bereikt vele mensen en natuurlijk de mensen in Zijn vakgebied, de mensen die alles weten over het geschreven woord van God. Zij willen dit blijkbaar met eigen ogen zien, want deze geruchten blijven hardnekkig staan. Ze komen overal vandaan en gaan zitten.

Zien we het verschil tussen de mensenmassa en deze religieuze leiders? De mensenmassa verdringen zich om Jezus om het woord te horen, dat Jezus Zich zelfs genoodzaakt voelt om in de boot te stappen. Deze leiders gaan zitten en willen wel eens weten wat deze man te zeggen heeft. Het vervolg weten we, ze willen niets met Jezus te maken hebben.

Het heeft alles te maken met het verschil van houding. De mensen zijn hongerig, de leiders zijn kritisch. De mensen zoeken naar het woord van God dat al zo lang niet meer wordt gehoord dan alleen de woorden uit de oude boeken. De leiders kennen al die woorden uit de oude boeken en willen eerst weleens zien wat er zo nieuw is aan deze woorden. Zij kennen tenslotte alles al.

Daarom is het zo mooi om deze twee tegenpolen hier te zien in dit vers. De leiders die van overal vandaan kwam en daar gaan zitten omdat ze weleens willen weten wat hier gebeurd. En Jezus die daar staat in de kracht van God om zieken te genezen. Aan welke kant staan wij?

Is er een honger in ons leven naar het echte woord van God? Of weten wij het allemaal al wel en elke preek die wij horen categoriseren wij als: ‘dat klopt’ of ‘daar ben ik het niet mee eens.’

Een echte honger naar de waarheid weet wanneer het geestelijk droog is. Een echte honger naar de waarheid stopt niet na de eerste hap, maar wil meer en meer. Elke dag moeten we ons geestelijk verdringen om Jezus verlangen naar Zijn woord. Er is zoveel meer om te weten, niet als dogma, maar als geloof in ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.