Uit Zijn handen leven

Lukas 5

14 En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. (Lukas 5:14)

Dit is nu al de tweede keer dat Lukas schrijft dat Jezus wil voorkomen dat men over hem gaat praten. De eerste keer schreef Lukas dat Jezus de demonen het zwijgen oplegde zodat ze niet zouden vertellen dat Hij de Christus is. En nu vertelt Jezus deze man die net is genezen van zijn melaatsheid dat hij het niemand moest vertellen.

Waarom wil Jezus niet dat deze man over Hem praat? Het is juist toch gratis reclame, mensen die positief over Jezus praten nodigt mensen toch uit om Jezus te volgen? En toch wil Jezus dit niet hebben en door de evangeliën heen zien we elke keer dat Jezus nog niet Zijn volledige identiteit wil openbaren.

Natuurlijk wordt er over Jezus gepraat, natuurlijk zijn er anderen die ook getuigen van wat Jezus hier doet. Maar het verschil is dat deze man de genezing ervaart. Deze man was al die tijd melaats, al die tijd was hij gebonden door deze ziekte en mocht hij zich nergens vertonen. En nu is hij compleet genezen, bevrijd van die last. Jezus wil dat hij zich daar op richt. Jezus heeft hem niet genezen zodat Hij Zijn macht kon bewijzen en meer volgelingen heeft, Jezus heeft hem genezen omdat Hij hem wilde genezen.

Daarom stuurt Jezus deze man naar de priesters zodat hij kan genieten van wat Jezus hem hier gegeven heeft. Dat is het doel van Jezus met genezingen. Natuurlijk kan er een getuigenis vanuit gaan, maar het eerste doel van een genezing is de persoon. Het draait Jezus om deze man, het gaat de Vader om jou. Een radicaal moment in ons leven van genezing of bevrijding is niet bedoeld zodat we een getuigenis hebben die God gaat gebruiken, het is bedoeld voor ons dat wij verlost worden.

Deze man heeft de liefde van God persoonlijk ervaren. Een ervaring die ons leven radicaal verandert. Voor Jezus was het nog niet de tijd dat Hij zouden worden gezien als de verlosser en messias. Want Hij moest nog naar het kruis waar Hij de verlossing van de hele wereld zou bewerkstelligen. Het was Zijn tijd nog niet, maar het was wel de tijd voor deze man om te weten dat God Hem wil genezen.

Soms willen wij als christenen alles zo graag onder controle houden. We willen zelfs voor God spreken en Zijn werk doen. Maar eigenlijk wil God dat wij gewoon Zijn kinderen zijn die uit Zijn handen leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.