Ik wil het, word gereinigd.

Lukas 5

12 En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. 13 En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. (Lukas 5:12-13)

We kunnen lang en breed discussiëren over genezingen en wonderen, maar als we het gewoon vanuit een relaxed standpunt bekijken is dit toch heel cool. Ik weet niet of ik de juiste straattaal gebruik, maar dit is zo niet van deze wereld. Een man die op een zieke afloopt en met een aanraking genezing brengt.

Zoek het maar op, foto’s van mensen die melaats zijn. Het lichaam ziet er afschuwelijk uit en het is besmettelijk. Maar Jezus stapt er op af en raakt de man aan waarna de melaatsheid meteen vertrok. De genezende kracht van Jezus is nog besmettelijker dan de melaatsheid. Dit is onze God, Hij doet niet moeilijk, Hij kijkt naar waar Hij ons kan helpen.

Zie de kracht van deze verzen, zie de waarheid die hier wordt geopenbaard in deze simpele handeling van Jezus. We moeten niets anders zien dan een God voor Wie niets onmogelijk is. Een God die niet gebonden is aan de natuurlijke wetten of wetenschappelijke logica, een God die boven alles uitstijgt. Een God waar ziekten niet kunnen blijven bestaan, een heilige God.

Dit is zomaar even een getuigenis van wat Jezus allemaal deed. Natuurlijk had deze man al van Jezus gehoord. Je gaat je niet aan de voeten gooien van zomaar een vreemde, je gooit je voor de voeten van Iemand waarvan een getuigenis uitgaat. Wat deze man doet is simpel, hij gooit zichzelf voor God en vraagt Hem of Hij hem wil genezen.

Wij dienen geen saaie God die wij moeten dienen door dagelijks de bijbel te lezen en we wekelijks naar een samenkomst gaan. Geloven is geen concurrent voor het entertainment van deze wereld. We hoeven de mensen in de wereld niet te trekken met aantrekkelijke programma’s, laat de wereld deze God leren kennen. De God die niet moeilijk doet of Hij nu wel of niet wil, de God die Zijn arm uitstrekt naar een ieder die van Hem verlangt.

Jezus strekte Zijn arm uit en zei: ‘Ik wil het, word gereinigd.’

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.