Zij volgden Hem

Lukas 5

8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. 9 Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen, die zij gedaan hadden; 10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. 11 En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem. (Lukas 5:8-11)

Dit zijn de drie discipelen die het dichtst bij Jezus hebben gewandeld hier op aarde. En deze discipelen staan nu aan het begin van een heerlijk avontuur. Een avontuur waar ze moeten leren om te vertrouwen op God. Want nu mochten ze het wonder van God ervaren in hun dagelijks werk, maar Jezus laat hen weten dat God doorgaat met het wonder in een nieuw werk. Een werk waarin ze mensen mogen bereiken voor het koninkrijk van God.

Hoe zou jij reageren als je in de sandalen van Petrus zou staan? Zou je ook achter Jezus aanlopen, zou je ook erkennen dat je stom bezig was door niet te vertrouwen op Jezus? Petrus doet wat met de erkenning van zijn zondige bestaan, hij voegt daden bij de woorden. Hij liet alles achter en volgde Hem.

En nu moeten we eens niet gaan relativeren, want er zijn zoveel redenen te verzinnen waarom zij deze keuze maken. Maar laat het ons nu eens confronteren, want zij maken werkelijk een keuze waarbij ze hun schepen achter zich verbranden. Een keuze die de fout die Petrus maakte, goedmaakt. Volledig te vertrouwen op Jezus, niets in dit leven vasthouden, maar blijven wandelen achter Jezus aan.

Wij moeten dit leren, want wij zijn net zo stom bezig als Petrus. Wij willen met onze wijsheid ook aangeven dat de wetenschap of de logica laat zien dat het geen goed idee is. Wij willen ook alles kunnen beredeneren. Maar er moet een moment komen dat wij net als Petrus het uit durven roepen, ik ben een zondig mens, ik moet gewoon alles achterlaten en U volgen.

Het is radicaal en dat is ook precies wat deze drie mannen hier doen. Ze hebben een roeping van Jezus, Jezus roept hen om te veranderen van baan en ze volgen. Nogmaals ga niet relativeren, maar vraag jezelf af, ben je zelf ook niet net als Petrus bezig om te vertrouwen op iets dat ondergeschikt is aan Gods heerlijkheid en macht?

Laten we onze fouten erkennen, laten we inzien dat we zondige mensen zijn. En dan laten we Jezus spreken in ons leven, dan gaan we verwachten van Jezus wat Zijn weg is. En dat is de keuze die Petrus hier maakt, de beste keuze van zijn leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.