Hoeveel te meer

Lukas 5

6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 7 En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. (Lukas 5:6-8)

Wat een wonder, tegen alle logica in gebeurd er dit. De netten zitten bomvol, misschien hebben ze nog nooit zulke volle netten gehad. En dat is zo tekenend voor God, overal in de bijbel zien we dat op het moment dat Gods hand aan het werk is er altijd meer is dan we verwachten.

Jezus die voor wijn zorgt op de bruiloft, Jezus die voor eten zorgt en er blijft over en ga zo maar door. God is een God van overvloed, een overvloed van liefde een overvloed van voorziening. En nog steeds proberen we het zelf, nog steeds proberen we het in eigen kracht voor elkaar te krijgen. Op elk vlak moet er een commissie komen die gaat nadenken hoe we het moeten aanpakken, we moeten geldwervingscampagnes op touw zetten om het hoofd boven water te houden.

Maar wat als we nu eens naar Jezus zouden luisteren, wat zou er dan gebeuren? Dit gaat niet om een prosperity boodschap, dit gaat om het karakter van God waar wij op moeten leren vertrouwen. Als God betrokken raakt in ons leven en wij laten Zijn werken toe in geloof, dan gebeuren er dingen die overvloedig zijn. Zo is onze God.

Wat heeft het nu voor zin dat ze zoveel vis vangen, ze kunnen het toch nooit op, het is verspilling. Dat horen we de degelijke Nederlander al zeggen. Maar de Schepper van hemel en aarde verlangt er naar om ons te zegenen in overvloed. Lees de beloftes, een land vloeiende van melk en honing, een levend water die opspringt vanuit ons binnenste. Onze Vader is een vader van ‘hoeveel te meer’.

Ze vulden beide schepen en de beide schepen begonnen bijna te zinken. Simon Petrus viel op zijn knieën, want hij zag in dat dit meer is dan een wonder. Dit is God almachtig aan het werk om te laten zien dat als we op Hem vertrouwen er niets onmogelijk is. Als we op Hem vertrouwen dan is er niets te vrezen.

Petrus zag het hart van God en viel neer, zo moeten wij ook het hart van God zien en voor Hem op de grond vallen. Van U alleen wil ik afhankelijk zijn in het leven. Van U alleen mijn God. Waarom zou ik twijfelen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.