Weg met demonen

Lukas 4

33 En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem: 34 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent, namelijk de Heilige van God. 35 Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. (Lukas 4:33-35)

Jezus heeft de getuigenis van een demon niet nodig. De demon moet zijn mond houden en wegwezen en die autoriteit heeft Jezus, de demon moet gehoorzamen. De demon weet zijn plek, vandaar de angst. De demon weet dat hier de Heilige van God wandelt, maar weet niet wat er gaat gebeuren. Wat een openbaring over de positie van Jezus, als Hij het zegt moet het gebeuren.

In onze tijd lijken de rollen omgedraaid, de demonen bepalen wat er gebeurt. Want als we werkelijk gaan nadenken over ons leven en ons gaan afvragen wie wij volgen, dan zouden we weleens geconfronteerd kunnen worden met een andere waarheid. Want leven wij werkelijk in vrijheid? Hebben wij werkelijk de autoriteit in ons leven?

Dit gaat niet om wereldse macht, dit gaat over een heilige autoriteit. Een autoriteit die bevrijdt. En dat is zo heerlijk om te zien. Een demon die deze man bezeten houdt. Een demon die bepaalt wat deze man doet of denkt. Een demon die deze man gebruikt om kwade invloed te hebben op deze wereld. En Jezus die in Zijn autoriteit in een aantal woorden deze man bevrijdt en hem zijn eigen leven teruggeeft. Dat is de kern van de geestelijke autoriteit in Jezus.

Laten we er van doordrongen zijn hoe werkelijk deze werkelijkheid is. Er is een geestelijke wereld die ons in bedwang wil houden. Een geestelijke wereld die aanzet tot zonden, die aanzet tot het afwijzen van elke hulp van God. Een geestelijke wereld die alleen maar macht heeft als wij het hem geven.

Want als wij christen zijn, dan hebben wij dezelfde autoriteit die Jezus ook heeft. Wij mogen ook zeggen dat het kwaad moet verdwijnen en het kwaad moet luisteren. Zie hier het krachtveld waarin Jezus duidelijk de overhand heeft. Geen discussie met deze demon, weg moet ie. Zo moeten wij ook staan in ons geestelijk leven. Wij moeten niet luisteren naar gevlei of afleidingen, wij moeten autoriteit nemen in ons leven en zelf onze pad bepalen, net als Jezus hier heeft gedaan.

Het is Christus in ons waardoor het kwaad ook naar ons moet luisteren. Weten wij dit, of luisteren wij nog steeds naar de leugenaar?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.