Onreine demon

Lukas 4

33 En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem: 34 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent, namelijk de Heilige van God. (Lukas 4:33-34)

Hier is een demon aan het praten, we krijgen een kijkje in de geestelijke wereld. Wij zijn zo ver afgedreven van de geestelijke wereld dat dit heel onwerkelijk voor ons klinkt. Dit is iets wat alleen in primitieve gebieden gebeurd, maar in onze gemeente zien we zoiets niet meer gebeuren. Maar is dat nu omdat Nederland zo demon-vrij is?

Deze man was in de synagoge en was bezeten door een geest van een onreine demon. En deze demon stond op voor wie hij was en waar hij bij hoorde. Want dit is zijn domein, dit is waar satan regeert, Jezus heeft hier niets te vertellen. Niet lang geleden had satan Jezus verzocht en had Hem de koninkrijken der aarde aangeboden, want hij weet dat de wereld naar hem luistert. En dat komt ook terug in deze woorden van de demon.

Wat moet Jezus hier, deze mensen gehoorzamen de leugens, zij zijn slaven van het kwaad. En het kwaad wil niet dat de Heilige van God hier iets aan verandert. Wat een openbaring uit de mond van een demon. Zo is hoe het kwaad denkt, deze wereld is van satan en daar moet God van afblijven. Jezus moet wegblijven, want ze weten dat als Hij de leiding gaat nemen zij moeten verdwijnen.

Zien we het krachtveld, zien we de strijd op geestelijk niveau. Nederland zit vol demonen, de geestelijk strijd lijken we te verliezen. De duivel speelt een spelletje met de kerk, daar waar de kerk eigenlijk de autoriteit zou moeten hebben. Het is niet alleen voor primitieve plekken, het is hier. Elke vorm van onreinheid is de adem van een demon. Maar Jezus kwam om de autoriteit te nemen en zij weten dat.

Wat komt U doen? Komt U ons ten gronde brengen? Zij weten het, zij weten dat waar de Heilige van God komt, zij moeten wijken. Maar weten wij dat ook? Wij moeten weten dat wij de autoriteit hebben, dat wij het licht zijn en de duisternis moet wijken als wij komen. Maar dit weten we niet meer, wij denken dat het alleen maar daar gebeurd, hier is het demon-vrij. Het is een leugen, het blijft altijd een geestelijke strijd waar we ook zijn.

Wij moeten de geestelijke strijd opvoeren, wij moeten het initiatief nemen en werkelijk als kerk in onze autoriteit gaan staan. Net als Jezus.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.