Gezag

Lukas 4

31 En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen. 32 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag. (Lukas 4:31-32)

Een groot contrast tussen de vaderstad van Jezus en Kapernaüm. Hier kan Jezus werkelijk Zijn boodschap kwijt. De mensen horen naar Zijn woorden en dat is wat Jezus wil. Het moet niet gaan om de dingen er omheen, het moet gaan om de openbaring van God.

De mensen stonden versteld van Jezus want Zijn woord was met gezag. Dit is niet het gezag dat we zien als er een agent op ons afstapt om ons te vermanen of een boete te geven. Dit is het niet het gezag van iemand die heel sterk met woorden is en hele mooie preken kan maken.

Soms worden er mensen geïnterviewd omdat ze een expert zijn in hun wetenschap. Zij hebben jarenlang onderzoek gedaan naar een bepaald fenomeen zij zijn een gezag op dat gebied. En dat is het gezag dat we hier zien in Jezus. Jezus is een gezag omdat Hij openbaringen geeft die de mensen niet eerder hebben gehoord.

Altijd hebben ze gehoord over de wetten en religieuze activiteiten, maar Jezus spreekt vanuit een persoonlijke ervaring. Hij weet hoe het in elkaar zit, Hij spreekt vanuit een persoonlijke relatie met God. En dat is anders, dat horen mensen, dat is het gezag van waaruit Hij spreekt.

Jezus sprak met gezag uit persoonlijke ervaring en zo moeten wij ook spreken. Wij moeten ook weten wat het evangelie voor ons betekent in ons persoonlijk leven. Mensen horen het verschil tussen religieus geklets en een geloof dat werkelijkheid is in het leven. Wij kunnen ook uit gezag spreken, niet omdat we een grote mond hebben, maar omdat we God kennen van hart tot hart.

Zijn eigen vaderstad wilde niet luisteren naar de openbaring, maar hier wilde ze weten Wie God is. En dat is wat Jezus kwam vertellen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.