Lauwheid

Lukas 4

28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, 29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. (Lukas 4:28-30)

We kennen misschien de uitdrukking ‘pappen en nathouden’ wel. Het betekent zoiets als de boel maar een beetje laten aanmodderen zodat het blijft waar het is. En wij mensen zijn hier erg goed in, we willen de confrontatie niet aangaan. We willen niet het zout der aarde zijn of het licht der wereld, dat mag Jezus wel doen.

Maar Jezus wil juist deze manier van geloven doorbreken. In Israël moet er radicaal iets veranderen de status quo van het geloof moet veranderen naar een geloof dat werkelijk de leiding heeft in het leven. En Jezus ziet daar doorheen.

Het leek er even op dat de mensen uit Zijn vaderstad aan Zijn lippen hingen, maar nu de waarheid is geopenbaard, wordt het hart ook geopenbaard. De mensen haten het wanneer hun eigen hart wordt geopenbaard en ze zetten alles op alles om dat te voorkomen. Zelfs zoveel dat ze Jezus willen vermoorden.

Op verschillende plekken in de evangeliën komt dit aan de orde en het is de reden waarom Jezus aan het kruis werd genageld door de geestelijke leiders. We kunnen de waarheid niet aan omdat het ons hart openbaart. We worden boos als ons wordt laten zien dat we helemaal niet zo goed zijn als we denken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Jezus gaat er met een vlijmscherp mes doorheen.

Zou het niet goed zijn als datzelfde mes ook door ons leven zou snijden. Dat ons hart werkelijk naar boven komt. Dat ons wordt laten zien hoe wij werkelijk in het leven staan. Jezus heeft liever dat we koud of heet zijn, maar niet lauw.

De mensen waren boos, Jezus wilde niet naar hun pijpen dansen, Jezus wil de waarheid alleen. De mensen waren boos want de waarheid liet hun hart zien en dat kon men niet verdragen. Weg met deze man, weg met God, wij willen een leven dat we zelf in handen hebben. Hoe lijkt deze stad op de wereld van nu. Ja de wereld wil wel een Jezus die zonden accepteert, maar een Jezus die zo hard is wordt niet geaccepteerd. Het wordt tijd dat we als kerk weer een licht zijn, het zout van de wereld.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.