De Zoon van Jozef

Lukas 4

22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef? 23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. (Lukas 4:22-23)

Jezus gaat de confrontatie aan, maar waarom? De mensen waren het toch met Hem eens, ze betuigden allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade. Natuurlijk gingen ze zich afvragen wie Zijn vader ook al weer was, want ze kennen deze jongen wel.

Maar Jezus gaat de confrontatie aan, voor Hem is het duidelijk wat er leeft in het hart van deze mensen. Ze hebben getuigenissen gehoord over wat Jezus in Kapernaüm heeft gedaan, dat willen ze wel eens met eigen ogen zien. Want Jezus heeft hier al die tijd gewoond en zou Hij nu opeens wonderen kunnen doen, is Hij niet de Zoon van Jozef?

Het probleem van de mens is trots, dat hebben we geërfd van onze voorouders die geluisterd hebben naar de duivel. Want dit is ook het hart van satan, die niets liever wil dan de plek van God over te nemen. Wij kunnen niet accepteren dat er iemand beter is dan ons. Hoe vaak is die strijd er in ons leven of om ons heen, we willen ons niet minderwaardig voelen.

En nu is er een man die al die tijd onder ons heeft gewoond en wandelt in de kracht van God. Laat maar zien wat Je kunt, laat maar zien wat Je ons te bieden, de plek waar Je geboren bent. De verwondering was geen verwondering over wat God aan het doen is, de verwondering was een verwondering omdat Hij een van hen was. Hoe kan het dat deze man zo kan spreken, is Hij niet de Zoon van Jozef?

Jezus kijkt in het hart en legt het bloot. Wat de mensen willen is een machtig spektakel waardoor Jezus werkelijk hoog boven alles uitstijgt. De mensen willen een idool, een wonderman waarvan ze kunnen zeggen: ‘Hij komt uit het dorp waar ik ook vandaan kom.’ Maar Jezus prikt er door heen, het gaat er niet om dat Jezus succes gaat krijgen, het gaat om het hart van het evangelie en daar moeten de mensen op gericht zijn.

20 En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. (Matheus 8:20)

Wat is onze motivatie om Jezus te volgen, willen we onderdeel zijn van een succes, of zijn we nu eenmaal zo opgevoed? Jezus zoekt niet naar aards succes, Jezus wil dat Hem volgen omdat we God willen volgen, elke andere reden is fout.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.