Gods keuze is anders

Lukas 4

24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. 25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, 26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. (Lukas 4:24-26)

Jezus gaat door met Zijn harde woorden. Wij zouden niet voor de confrontatie kiezen, wij hebben liever een dialoog waarin beide partijen hun betoog mogen houden. Maar bij Jezus is daar geen ruimte voor, want Hij heeft de waarheid, Hij kent hun hart.

Een profeet wordt niet gewaardeerd in zijn vaderstad. Het probleem is trots, mijn buurman kan mij niet terecht wijzen. Misschien wonen we wel in een klein dorp en weten we hoe het is als iedereen, iedereen kent. In dit tijd was het precies hetzelfde, maar dan nog erger. Het dorp was een maatschappij op zich, er was nog geen telefoon of krant. Het nieuws ging van mond tot mond.

Want wat gebeurt er als je eigen vaderstad je niet meer accepteert, wat gebeurt er als je nergens meer heen kan. Er is geen veilige haven meer, een plek waar de mensen weten wie je bent. Maar voor Jezus is dat geen drijfveer, voor Jezus draait het maar om een ding en dat is Gods wil.

Tijdens hongersnood in de dagen van Elia, was het God die Elia naar een weduwe zond die niet tot het volk Israël behoorde. Er waren genoeg weduwen in Israël zelf, maar God koos er voor om Elia naar deze vrouw te sturen. Jezus wil laten zien hoe bijzonder deze keuze van God is, want er waren genoeg weduwen in Israël. Gods keuze is anders, Hij heeft ons niet nodig, God zoekt naar de persoon die Hem nodig heeft.

Jezus wil de vloek van sociale wetten doorbreken. Het gaat niet om voor wat hoort wat, het gaat er om dat we nederig van God verwachten, dat onze hoop op Hem is. En dat is wat de mensen moeten doen. Ze moeten niet kijken naar de Jezus, de Zoon van Jozef, ze moeten kijken en luisteren naar de woorden van God die Jezus spreekt in de kracht van de Heilige Geest.

Jezus weet de waarheid, Jezus weet hoe God Zijn Vader denkt. En dat is wat Hij hier uitspreekt naar de mensen. Hij wil dat de mensen horen met hun hart en niet met angst voor mensen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.