Actief in de gemeente

Lukas 4

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. (Lukas 4:20-21)

De enige functies in de kerk tegenwoordig zijn de dominee of voorganger en de oudste/ouderling/diaken. Deze functies krijgen mensen die sterk betrokken zijn bij de gemeente of door stemming. Maar zou dit niet anders kunnen?

Jezus heeft net Zijn eigen taakbeschrijving voorgelezen en bevestigd daarna dat het werkelijk Zijn werk is. Wij doen al moeilijk als iemand het voortouw begint te nemen in de gemeente. Als iemand enthousiast wordt over het dienen van God. Maar Jezus is er eerlijk en open over, dit ben ik, dit is wat God van mij verlangt en ik ga trouw zijn aan Gods verlangen.

Wat zijn wij toch hypocriet, we willen Jezus zo graag volgen, maar als het er op aan komt dan stoppen we al het werk van de Heilige Geest omdat we de controle verliezen. Hoe vaak zien we dit niet gebeuren, nieuwe christenen enthousiast voor het werk van God en een starre gemeente die maar niet meegaat of zelfs tegenwerkt. Zou het niet de Heilige Geest zijn in die persoon? Zijn wij niet bezig om de Heilige Geest uit te blussen in de persoon die meer wil doen voor God dan alleen in de banken zitten?

Jezus vol van de Heilige Geest gaat het werk van God doen en durft het ook te zeggen. God heeft Hem geroepen om bevrijding te brengen in de mensen. God heeft ons ook geroepen om actief te zijn in de gemeente en in Zijn kracht harten aan te raken. God roept nog steeds mensen om vol enthousiasme de verantwoordelijkheid aan te pakken die Hij voor hen verlangt.

Het werk in de gemeente heeft niets met de titel ouderling of voorganger te maken. Het werk van de gemeente is het werk dat God wil dat wij doen. Of het nu profetisch werk is of onderwijzen, het gaat om de kracht van de Heilige Geest waardoor wij het werk doen. Het gaat om de daden niet om de bureaucratie of gemeentelijke structuur.

Het is tijd dat we het enthousiasme niet als menselijk gaan zien, maar als Goddelijk. God die met Zijn kracht ons verlangen geeft om meer te doen. Wij moeten aangestoken worden door het vuur van die ene persoon die in vuur en vlam staat voor God. Jezus wist het, God heeft mij geroepen en Zijn kracht leeft op mij. Wij mogen het ook weten, God heeft mij geroepen en Zijn kracht leeft op mij.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.