Welbehagen

Lukas 4

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:16-19)

Wat een beloften. In de vorige overdenking hebben we al gezien dat God uit is op ons geluk. Niet een werelds geluk, maar werkelijk een vreugde in ons hart. En dat is zo duidelijk in deze werkbeschrijving van Jezus.

Op het moment dat de engelen bij de herders kwamen zongen zij het ook al. Nu is de tijd, nu gaat het gebeuren, het jaar van het welbehagen. Dit is de tijd waar God naar uit heeft gekeken al die tijd. Dit is het jaar waarin God werkelijk welbehagen heeft. Snappen wij de impact van deze woorden? God de Schepper van hemel en aarde, God de Schepper die de tijd in handen heeft, laat nu weten dat dit moment Zijn jaar(tijd) is.

Laten we met God meedenken en meevoelen. De hemel barst uit zijn voegen door de vreugde die ontstaat. Nu is Jezus, de Zoon van de Hemelse Vader op de aarde en begint Hij Zijn werk. Het werk dat God voorbereidt heeft. Dit is de tijd van welbehagen voor de Vader want nu is Zijn Zoon op aarde om verandering te brengen in de sleur van de zonden. Nu is Zijn Zoon onder de mensen om de hand uit te steken, de hand van God.

Dit is het jaar van welbehagen, dit is de tijd waarop God helemaal in Zijn element is. Want nu is de tijd dat de mens werkelijk bevrijd zal worden. Zien we Gods hart, zien we hoe Gods verlangen brand voor onze bevrijding. Dit is het jaar van welbehagen.

7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Lukas 15:7)

De Geest van God was niet op Jezus om ons te leren hoe we God kunnen dienen. De Geest van God was op Jezus om ons te bevrijden, te verlossen, te genezen. Wat een heerlijke boodschap, want een heerlijke bevrijding. Dit is onze God en er is geen andere God. Dit moet de wereld weten, dit is het hart van God, dit is Zijn verlangen, hier schept Hij vreugde in.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.