Ons welzijn

Lukas 4

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:16-19)

Lees dit gedeelte keer op keer. God spreekt hier Zijn hart en Zijn verlangen uit. Wat de wereld ook zegt over God of over het christendom, dit alleen is de waarheid van Gods hart, dit is Zijn verlangen. En daar moeten wij op vertrouwen, hier moeten wij ons geloof in leggen.

Jezus is gezalfd door God, dat betekent dat het Gods Geest is die in Hem leeft. Het is Gods verlangen, Gods hart waardoor Jezus wandelt. Hetzelfde zal er met ons gebeuren als wij ook werkelijk gaan leven door de kracht van Zijn Geest. Dan zullen wij ook dit verlangen van God in de wereld brengen. En wat is dat verlangen?

Het is Gods verlangen om een boodschap van bevrijding te verspreiden, om te genezen de mensen met een gebroken hart. God is niet blij met mensen die in depressie leven, God heeft geen vreugde in ons ongeluk. God heeft ons geschapen voor een leven dat vol is van blijdschap en vreugde. Want als de tijd gaat komen, dan zullen al onze tranen worden afgewassen, wat is Gods verlangen?

We moeten de leugens doorbreken die ons hart verduisteren over Wie God is. God verlangt er naar dat wij een leven hebben dat voldaan is, een leven dat niet in de modder van negatief zelfbeeld blijft zitten. God verlangt er naar dat wij weten dat we Zijn kinderen zijn en dat Hij er alles aan zal doen om onze Vader te zijn en voor ons te zorgen. Als wij onze kinderen gelukkig willen zien, zoveel te meer wil onze Vader in de hemel dat wij vol geluk en blijdschap hier op aarde wandelen.

Jezus kwam in de kracht van de Heilige Geest om dit goede nieuws te brengen. God wil het van de daken schreeuwen, God wil dat wij dit weten, dat wij niet langer gebonden zijn door depressie. Jezus kwam om de boodschap te brengen om de waarheid te openbaren. Dit is waar God mee bezig is, zodat wij werkelijk in dit nieuwe leven mogen wandelen, verlost van deze wereld.

Dit is geloof. Elk onderdeel van deze profetie gaat over ons welzijn, want dat is waarom Jezus aan het kruis stierf. Wij willen zo graag voor ons eigen welzijn zorgen, maar waarom zouden we het niet aan God overlaten?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.