Christen, zonder de Heilige Geest?

Lukas 4

14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. 15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. (Lukas 4:14-15)

Als we zo de eerste paar hoofdstukken van Lukas lezen, dan moeten we wel erkennen dat het draait om de Geest van God. De Geest van God in Johannes, in Maria en in Jezus. Alles wordt georganiseerd en geleid door de Heilige Geest.

En ook hier is het weer Jezus die door de kracht van de Geest terug gaat naar Galilea. Zijn wij niet te ver afgedreven van het werkelijke evangelie. Lukas schrijft het alsof het normaal is, het is geen abnormale gebeurtenis. Jezus ging gewoon even terug naar Galilea door de kracht van God.

We moeten weten dat Lukas ook het bijbelboek handelingen heeft geschreven. Lukas heeft het getuigenis van het werk van de Heilige Geest na Pinksteren ook beschreven. Voor de eerste christenen was dit normaal, we kunnen geen christen zijn zonder de Heilige Geest.

Jezus keerde terug door de kracht van Heilige Geest. En wij, hoe staan wij in het leven? Wandelen wij in de kracht van de Heilige Geest of vragen we ons af of we wel vervuld zijn met de Heilige Geest? Het is niet meer zo normaal voor ons om de Heilige Geest te betrekken bij ons leven. Want het is niet zo dat de Heilige Geest ons leven gaat overnemen het is altijd een samen werken. Als wij willen kunnen we de Heilige Geest uitblussen in ons leven. Hebben wij dat al niet gedaan?

Nu moeten we niet met argumenten komen waarmee we aan willen geven dat de Heilige Geest alleen in bijzondere gevallen opereert. Want wat is er bijzonder aan een reis terug naar Galilea? Jezus had makkelijk even kunnen drinken uit de beek, even kunnen aansterken.

Is een christen zonder de Heilige Geest wel een christen? Jezus wandelde door de Heilige Geest, Hij sprak door de Heilige Geest. En wij moeten ook die beslissing maken voor ons leven. De Heilige Geest moet onze bron van kracht zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.