God verzoeken

Lukas 4

9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, 10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, 11 en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 12 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 13 En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. (Lukas 4:9-13)

De duivel haalt de bijbel aan, want God belooft dat Hij Zijn engelen het bevel zal geven om Jezus te bewaren tegen gevaren. God belooft dat de engelen Jezus op handen zullen dragen en dat Zijn voet zich tegen geen steen stoot.

De bijbel staat vol met deze beloften. Beloften waarin God belooft voor ons te zorgen. Al vallen er duizenden aan onze linkerzijde, tienduizenden aan onze rechterzijde, wij zullen blijven staan in de bescherming van God.

Maar wij nuchtere Nederlanders hebben een beetje teveel naar het antwoord van Jezus geluisterd. Wij hebben ons leven helemaal in eigen handen genomen en beschermen ons leven met verzekeringen en pensioenen. Maar daar zit juist de leugen, ons leven in onze eigen handen nemen. Want dat was de leugen van de duivel hier.

De beloften van God staan duidelijk en sterk. Er is niets aan af te doen, wij mogen vertrouwen op God dat Hij Zijn engelen ook naar ons stuurt om ons te beschermen. Wij mogen er op vertrouwen dat alle beloften van Gods zorg en genezing staan als een huis. Daar moeten we niets aan afdoen door deze leugen van de duivel. De leugen is juist dat hij Jezus vraagt om Zijn leven in eigen handen te nemen. Jezus moet zelf controle nemen over die engelen, Jezus moet zelf gaan bepalen wanneer en hoe God in ons leven voor ons zorgt.

En is dat niet precies wat wij ook doen in ons veilige leven? Jezus prikt er doorheen. Wij moeten God niet verzoeken door zelf de touwtjes in handen te nemen. Wij moeten niet gaan bepalen hoe God voor ons gaat zorgen. Zijn beloften staan en alles wat wij moeten doen is daar op vertrouwen.

De leugens van satan zijn listig, ze zijn er op gericht om onze relatie met de Vader te ontwrichten. Ze zijn er niet op gericht dat we verkeerde dogma’s hebben, ze zijn er op gericht dat wij niet langer bij de bron leven. Op God vertrouwen is wat wij moeten doen. We moeten achter deze verzen niet meer zoeken dan dat er werkelijk staat. Er staat niet dat we onze eigen boontjes moeten doppen zolang we het zelf kunnen doen en alleen in uiterste nood wil God dan helpen. Er staat dat wij niet moeten gaan bepalen hoe God ons helpt, want dan verzoeken we Hem. We moeten vertrouwen dat God in alles, ja zelfs in ons dagelijks brood, ons wil helpen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.