Dezelfde zalving als Jezus

Lukas 4

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:16-19)

Jezus was en is joods geboren. Hij was besneden, en was trouw aan zijn wortels. Het was Zijn gewoonte om op de sabbat naar de synagoge te gaan. Het is zo’n sterk gebaar. Jezus wilde niet een nieuwe religie beginnen, Hij wilde de wil van Zijn Vader doen. En daar gaat een hele lange geschiedenis aan vooraf en we kunnen Jezus niet zonder die geschiedenis zien.

En die geschiedenis haalt Jezus hier ook aan. De profeet Jesaja die over Hem geprofeteerd heeft. De verzen hiervoor getuigde er nog over, dat Jezus door de kracht van de Heilige Geest terug kwam in Galilea. En Jezus is Zich daar van bewust. Het is de kracht van de Geest die in Hem woont waardoor Hij kan wandelen zoals Hij doet. Het is de kracht van God waardoor Hij mensen geneest en bevrijding geeft.

Dit bewustzijn moeten wij ook hebben in ons leven. Wij moeten weten dat er een Geest van God in ons leeft die ons kracht geeft om dingen te doen die menselijkerwijs niet mogelijk zijn. Wij kunnen dingen doen waarvan mensen zullen zeggen: ‘Dat kan alleen God.’ En dat klopt dan ook, want het is niet ik, maar Hij die in mij leeft die grote werken doet.

Jezus deed het boek open en zocht het tekstgedeelte op. Jezus laat er geen gras over groeien, Hij wil duidelijk hebben dat Zijn wortels in het werk van God liggen. Hij is door God gezonden en wandelt in de kracht van God hier op aarde. Alles wat Hij doet, de genezingen, de boeiende preken, het is Gods Geest in Hem die het doet. En dat moeten de mensen weten, dit is niet de Jezus van Nazareth, dit is de Jezus van Nazareth die wandelt in de kracht van God.

Durven wij met Jezus deze tekst te herhalen. Want wij moeten eigenlijk hetzelfde doen. Het is Gods verlangen dat wij Jezus volgen op de weg die Hij is gegaan. Dat wij ook wandelen in de Geest van God en dat wij ook het evangelie verkondigen in Zijn kracht.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.