Een duivelse manier van de bijbel lezen

Lukas 4

9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, 10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, 11 en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 12 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 13 En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. (Lukas 4:9-13)

Iedereen kan de bijbel laten spreken zoals men dat zelf zou willen. Zelfs de duivel weet wat er geschreven staat en gebruikt dat op een slinkse wijze. Het probleem met de bijbel is, is dat het een geestelijk boek is dat niet begrepen kan worden zonder de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen we het boek alles laten zeggen dat onszelf uitkomt.

Het is triest, maar wel de werkelijkheid van de kerk van vandaag. De kerk is meer en meer verdeeld over dogma’s en andere uiterlijke manieren van God dienen. En iedereen vindt dat hij/zij de bijbel als basis heeft. Laat dit een les voor ons zijn, de duivel gebruikt de bijbel ook maar om zijn eigen doel te bereiken. En daar gaat het fout, er is geen oprecht verlangen om God te leren kennen, er is alleen een verlangen om het eigen doel te bereiken ten koste van de waarheid.

En dat is de basis van de splitsingen in de kerk. Mensen hadden niet langer meer voor ogen wat Gods waarheid is, maar wat zij als waarheid willen beschouwen. Daarom zijn dogma’s zo gevaarlijk, ze zijn eerder een basis voor scheidingen dan een houvast voor ons geloof. Ze verdelen mensen eerder dan dat ze mensen samen God laten dienen.

De duivel spreekt uit eigen belang, Jezus spreekt uit een verlangen om God te dienen. En in dat verlangen verbleken alle leugens en afleidingen. Als elke christen net als Jezus God zou werkelijk zou willen dienen en van Hem de waarheid verwachtte dan zouden we geen stromingen meer hebben, dan zijn er geen dogma’s meer nodig, dan is er alleen maar het lichaam van Christus waarvan Jezus het hoofd is.

Laten we hier van leren, laten we niet als de duivel zijn, maar laten we Gods Woord lezen vanuit onze relatie met Hem. Laten we niet onszelf voorop zetten, maar God. Hij had een doel met die woorden en zou het niet beter zijn als we dat doel zouden begrijpen. En dat kan alleen als we het lezen door Zijn Geest. De Geest die Gods hart kent en weet wat Hij ons wil vertellen.

Alleen een oprecht hart zal de bijbel kunnen lezen en begrijpen wat God tot ons wil zeggen. En dan kunnen we net als Jezus sterk staan in ons geloof en blijven vertrouwen op God alleen.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.