Aanbidden en dienen

Lukas 4

8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. (Lukas 4:8)

Deze woorden moeten wij in onze hoofd prenten. Dit moet gegraveerd worden in ons hart. De enige God die wij aanbidden en dienen is de Schepper van hemel en aarde en geen enkele vervanging daarvoor.

Jezus zegt hier twee dingen, God aanbidden en Hem alleen dienen.

Bij aanbidden denken we misschien snel aan prijzen en loven, maar als we kijken naar het gebruik van de tempel dan is dat vooral een plek waar we God ontmoeten. Een plek waar we offeren voor onze zonden en God erkennen als de bron van ons leven. Want dat is ook de plek die de duivel wilde innemen door Jezus de koninkrijken aan te bieden. De duivel wilde dat Jezus het van hem verwachtte.

Aanbidden betekent in de eerste plaats dat we God ontmoeten en het van Hem verwachten. Aanbidden is God op de troon van ons leven zetten. En daaruit vloeit voort dat we Hem prijzen en loven voor wat Hij doet in ons leven. Het belang van deze kijk op aanbidding is dat we ons hele leven zo moeten inrichten dat we het van God verlangen. Onze hoop is niet op onze salaris, uitkering of pensioen. Onze hoop is niet op de verzekering voor elk soort ongemak. Onze hoop is op God alleen in alle omstandigheden, waar we ook mee bezig zijn. Dat is God alleen aanbidden.

Bij dienen moeten we niet alleen denken aan de dominee of voorganger. Bij het dienen van God draait het er om dat we bij alles wat we doen ons afvragen, is het tot eer van God? Het is Gods verlangen dat Jezus de autoriteit zou hebben over alle koninkrijken, Hij moet de Heer der heren zijn en de Koning der koningen. Maar is de weg die de duivel voorstelt de juiste weg, is deze weg tot eer van God?

Het dienen van God denkt na over de stappen die we zetten. Het dienen van God is bewust van de weg die God wil dat we gaan. En dat is niet altijd de zending of ouderling, het is de weg van het gewone leven die er voor kiest om het te doen naar Gods wil.

We dienen geld als we elke vorm van geld verdienen aangrijpen, hoe illegaal de methode ook is, om onszelf te verrijken. We dienen God als we zoeken naar de eerlijke weg om onze onderhoud te verdienen.

God dienen is de smalle weg bewandelen die Jezus ons is voorgegaan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.