Geboorteregister

Lukas 3

34 de zoon van Jakob, de zoon van Izak, de zoon van Abraham, de zoon van Tera, de zoon van Nahor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon van Selah, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Methusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. (Lukas 3:34-38)

De joden probeerden erg strak het geboorteregister bij te houden. De Samaritanen zijn een goed voorbeeld van hoe streng ze daarin zijn. Zij waren getrouwd met niet-joden terwijl de rest in ballingschap was en konden daarom niet meer bewijzen dat ze werkelijk tot het joodse volk hoorden. Maar met dit geboorteregister hebben wij allemaal een link met Jezus. Wij allen zijn de schepping van God en wij allen hebben als voorouder Adam.

De laatste 4 woorden van vers 38 zijn zo dubbelzinnig. Jezus behoort dus ook tot het nageslacht van Adam, de man die geschapen is door God uit modder. Maar Jezus is de Zoon van God op een dubbele manier, niet alleen Gods scheppingsdaad, maar ook de manier waarop Hij is verwekt. Maria was overschaduwd door de Heilige Geest. De Zoon van God.

Eigenlijk moeten we concluderen, alles is Gods hand, Hij is de Alpha en de Omega, in Hem komt alles samen. Adam is door Hem geschapen en uit hem is de hele wereld.

Er is ook Abraham en Jakob, de aartsvaders. Zij die de bron zijn van het joodse volk, zij die God hebben vertrouwd in hun wandel op aarde en door God zijn uitgekozen voor een speciaal plan. Dit is bewust, God is werkelijk een weg gegaan met Zijn schepping. God is bewust bezig.

Het is een geboorteregister met allemaal namen, maar met een boodschap. GOD. God is de bron, God is degene die dit hele plan van begin af aan heeft voorbereid en wil volmaken. Allemaal namen met mensen die God wilden volgen, God wilden liefhebben, maar met één God, de God en Vader van Jezus Christus.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.