De keerzijde van Gods verlossing

Lukas 2

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, 35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. (Lukas 2:33-35)

Voor Lukas is het een feit, Jozef en Zijn moeder. Met andere woorden, Jozef is niet de vader van Jezus. Een detail, maar een detail vol van geloof, Maria was werkelijk maagd toen zij Jezus baarde. Het is een feit.

De voorgaande verzen lieten zien dat Jezus het licht voor de hele wereld is, de verlossing van Israël en voor alle volken. Maar nu komt er een keerzijde van Jezus’ komst. Want de wereld zal verdeeld raken over deze baby. Niet iedereen zal het er mee eens, niet iedereen zal willen vertrouwen op Gods plan met deze wereld. En dat zal ook duidelijk worden in het leven Jezus.

Vandaar dat er een zwaard door hun ziel zal gaan. En we weten hoe de werkelijkheid van deze profetie er uit zal zien. Jezus hangend aan het kruis omdat Hij niet als redder geaccepteerd zal worden. Vele zullen zich stoten aan deze hoeksteen, maar vele van deze mensen zullen ook weer opstaan en wel geloven in Jezus. Ook die belofte zit in deze profetie, de val en de opstanding.

Maar waarom? Waarom moest Jezus deze scheiding brengen in de wereld? Er is maar één antwoord en dat is dat Jezus het licht kwam brengen in de duisternis. En die twee kunnen niet samen bestaan, of er is licht of er is duisternis. Jezus’ taak was om het licht te brengen maar het had als gevolg dat de duisternis moet wijken. En daar waar de duisternis niet wil wijken ontstaat er een vijandig gebied.

Misschien klinkt het als een zware profetie die pijn en verdriet uitstraalt maar in werkelijkheid is het geen droevige profetie, want het laat zien dat er nu werkelijk bevrijding is gekomen. Al zal het kwaad nog zo te keer gaan, hoe kwader ze zijn hoe zekerder we er van kunnen zijn dat het licht werkelijk schijnt.

Er zit een keerzijde aan de blijde komst van Jezus, maar die keerzijde versterkt alleen maar de liefde van God. Het kruis van Jezus versterkt alleen maar het licht dat Hij schijnt op deze aarde. Wat een heerlijke profetie, wat een heerlijk woord dat ons sterk maakt in het geloof om staande te blijven in alle omstandigheden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.