Gods werkelijkheid

Lukas 2

29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. (Lukas 2:29-32)

De Heilige Geest spreekt door Simeon over Jezus. Jezus is de zaligheid die God bereid heeft voor de ogen van alle volken. En Jezus zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om het volk Israël te verheerlijken.

Hoe tegenstrijdig klinkt dit ten opzichte van de wereldse werkelijkheid vandaag de dag. Israël het meest gehate land omringt door miljoenen vijanden die niets liever willen dan de vernietiging van de bewoners van dit land. Maar toch is dit Gods belofte.

Zijn ogen hebben Gods zaligheid gezien, de geboorte van deze baby is het definitieve plan van redding. De engelen spraken er over, deze man profeteert er over, dit is de enige weg die God is ingeslagen om Israël de plek te geven die Hij voor hen verlangt. Dat is de betekenis van de verheerlijking van Israël, uit hen moet de zaligheid komen voor de hele wereld. Het is het doel en het is vervuld.

En die zaligheid moet over de hele wereld schijnen, de hele wereld moet zien dat er werkelijk een verlosser is gekomen. Hij is gekomen en het is volbracht aan het kruis. Zo zeker als Simeon was over deze zaligheid, zo zeker moeten wij ook zijn over de woorden van Jezus aan het kruis, het is volbracht. In ons moet deze zekerheid leven, de zekerheid van dit licht.

Misschien lijkt het erop dat God de controle verloren heeft en dat de wereld zijn eigen weg is ingeslagen. Maar wij moeten juist nu geloven, juist nu moet er een gebed uitgaan naar de hemel dat bidt voor de vervulling van deze beloften. De vervulling van voleinding van Gods werk. Laten we niet kijken naar de actualiteit, maar laten we kijken naar Gods actualiteit, wat Hij aan het doen is. Het is zeker, Zijn licht schijnt, Zijn volk is verheerlijkt en Jezus komt om de wereld te oordelen. Laten we dit geloof hebben, God is werkelijk God.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.