Werkelijke vreugde

Lukas 2

10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. (Lukas 2:10-12)

Onze blijdschap is vaak verbonden met onze omstandigheden. En als iemand dat durft te ontkennen dan is de vraag waarom voelen we ons schuldig tegenover of hebben we medelijden met christenen in de landen waar ze verdrukt en vermoord worden? Het is misschien een extreme vraag, maar wij willen voor die christenen dezelfde luxe als die wij hebben.

En de reden is het gevoel geluk. Ik merk het hier in India, mensen hier vragen zich af waarom ik hier woon. Het westen heeft toch veel meer luxe, in het westen is toch alles beter? En we kunnen niet ontkennen dat dit denken ook in ons leeft. Want de vraag is, wat zal er gebeuren als wij vervolgd worden in ons land?

Alles wat er nu gebeurt tegen de christenen raakt ons nog niet persoonlijk aan. Dat de overheid bepaalt hoe wij de kinderen moeten onderwijzen over morele vraagstukken, is nog wel oké, want het raakt ons persoonlijke leven nog niet aan. De enkele weigerambtenaar is ook nog niet zo erg, het raakt ons niet persoonlijk.

Maar wat als wij worden gezien als het minste van het minste in de maatschappij, hebben wij dan nog steeds de blijdschap van het evangelie in ons leven? Als ons leven kapot valt en er niemand is om ons te helpen omdat we christen zijn, is het dan nog steeds God die de bron van onze vreugde is?

En zo moeten we het kerstverhaal lezen. Want dit is de plek waar Jezus geboren is. Een hemelse boodschapper komt om vreugde te brengen in de laagste sociale posities. En daar is waar Jezus is gekomen, daar is waar de vreugde van het evangelie werkelijkheid zal worden. Alle luxe van het westen zijn als drugs en geven ons elke keer een shot happiness, maar dit evangelie is een vreugde die door niets kapot gemaakt kan worden en voor eeuwig in ons mag leven.

Dan begrijpen we het kerstverhaal. Dan begrijpen we dat de kerstsfeer niets te maken heeft met de werkelijke vreugde die de herders kregen aangereikt. Wat een heerlijke boodschap bracht de engel en wij moeten dat evangelie zonder alle luxe van het westen leren lezen en begrijpen met ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.