Vervult met blijdschap

Lukas 2

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. (Lukas 2:8-11)

Grote blijdschap. Is dat het evangelie dat wij kennen? Deze engel kwam naar de herder om grote blijdschap te verkondigen. En deze engel zelf was vervult met blijdschap om de boodschap die hij mocht vertellen. De boodschap, het evangelie vervulde de hemelse gewesten blijkbaar met een vreugde over wat God aan het doen was.

Dit is ons evangelie, dit is de boodschap die God ook aan ons heeft gegeven, waarom zouden wij niet vervuld zijn met deze blijdschap? Deze engel was zich door en door bewust van de implicaties die deze boodschap met zich meebracht. Er was geen reden voor de herders om bevreesd te zijn, want alles waar de engel aan kon denken was de heerlijkheid van deze boodschap die hij mocht brengen.

Ja, we moeten ons geloof serieus nemen, maar vaak nemen wij onze eigen religie te serieus. En als we dat doen dan verdwijnt elke blijdschap uit ons leven. Als we gaan vasthouden aan dogma’s en theologie dan verdwijnt elke vreugde die God ons wil geven in Zijn boodschap, Zijn evangelie. Deze engel kwam naar de herders, niet naar de celebrity van die tijd. De engel kwam vol blijdschap omdat de boodschap, een boodschap van verlossing is.

Het is zo heerlijk om te zien hoe God Zichzelf openbaart aan ons mensen. Hij kijkt niet naar onze status, Hij kijkt naar Zijn doel met ons leven. En dat doel is altijd het best voor ons en dat doel moet ons net als de engel vervullen met blijdschap.

God is met iets heerlijks, fantastisch bezig in deze wereld, in jouw leven. Hij heeft beloofd en nog steeds houdt Hij vast aan deze belofte van verlossing. De engel was er van doordrongen en zo moeten wij ook doordrongen raken van deze boodschap die God in ons leven wil volbrengen.

Toen Israël door de Rode Zee trok en ze de andere kant bereikten was er een feest. Er werd gezongen en gedanst, want eindelijk had God hen de vrijheid gegeven. En deze blijdschap moet ook onze blijdschap zijn, want God heeft een heerlijk werk gedaan. Dank U Vader in de hemel dat U mijn God wil zijn, Dank U.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.