De herders in het veld

Lukas 2

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. (Lukas 2:8-11)

Dit onderdeel van het kerstverhaal is zo’n heerlijk moment. God almachtig die een engel stuurt naar de herders in het veld. Als we nu eens goed kijken, dan moeten we doordrongen worden van Gods hart. Er zijn belangrijke sprekers die vragen duizenden zo niet honderdduizenden euro’s om een speech van een half uur te houden. Zangers die niet bereid zijn om op te treden tenzij er een publiek is van minimaal tienduizend man.

En hier stuurt God Zijn engel naar de herders in het veld, misschien tien of twintig man en brengt hen het belangrijkste nieuws voor deze wereld. God is zo anders dan het hart van deze wereld. Bij God draait het niet om succes of status, bij God gaat het om het hart. Al was er maar één herder, God zou het nog steeds doen.

Een engel verschijnt aan deze herders en brengt hen het evangelie. Want vlakbij heeft God een wonder gebracht, een verlosser is geboren. Als we dit lezen moeten we Gods enthousiasme en vreugde zien exploderen. Het moment waar God op heeft gewacht om Zijn Zoon naar de aarde te brengen. Hij wil het vertellen, Hij wil het laten weten: ‘Mijn Zoon is op de aarde gekomen.’

De Messias, de verlosser, de belofte van God vervuld. En het zijn de engelen die het te horen krijgen. Wanneer leren we het als christenen dat het niet draait om status of een nieuw kerkgebouw, het draait om het hart van God. Het draait om het leven in het koninkrijk van God waar kinderen worden gezegend, waar herders de eerste zijn die het nieuws ontvangen.

Dit is het koninkrijk der hemelen en zo vaak moest Jezus het herhalen. Het koninkrijk der hemelen draait niet om mooie kerkdiensten of gezellige samenkomsten, het draait om het hart van God waar liefde en blijdschap, vreugde en barmhartigheid regeren. Dit is het kerstverhaal, het verhaal dat God omziet naar de nederige en lankmoedige. Dit is het verhaal van Jezus die niet gekomen is voor de mensen die helemaal geen dokter nodig hebben maar voor zieken en de nooddruftige, dit is het evangelie.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.